Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
740376A Biokemian opinnäyte (LuK-tutkielma), 10 op 
Tunniste 740376A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Biokemian opinnäyte (LuK-tutkielma)  Lyhenne Biokemian opinn 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3254 Biokemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tuomo Glumoff 

Kuvaus
Laajuus 

10 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

LuK, 3.sl

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa arvioida ja yhdistää eri kursseilla saamaansa käsitystä ja tietoja biokemiasta sekä osaa viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti biokemistin työhön liittyvistä asioista ja tutkimuksista.

 
Sisältö 

Opinnäytteen teema on perehdyttää opiskelijat tutkijan työhön, tutkia biokemiallista aihetta laatimalla siitä kirjallisuustutkielma, sekä laatia opinnäytteestä lisäksi populaari esitys haluamassaan muodossa. Opintojakso jakaantuu kahteen osaan. Kurssijaksossa perehdytään biokemian ajankohtaisiin tutkimuskohteisiin seminaarien ja keskustelujen muodossa. Valmiuksia tieteen esittämiseen ymmärrettävällä tavalla lisätään perehtymällä eri raportointitapoihin (artikkelit, tutkimussuunnitelmat, uutiset) ja harjoittelemalla niiden käyttöä huomioiden myös hyvä kieliasu. Samalla selvitetään tutkimustyön organisointi projekteiksi, joissa usein yhdistetään asiantuntemusta eri osa-alueilta. Toinen osa käsittää tutkielman laatimisen opiskelijaa kiinnostavasta aiheesta. Omaa työtä varten opiskelija valitsee esille tulleiden asioiden pohjalta tai oman kiinnostuksensa perusteella aiheen. Kirjallisuuteen perehtyen opiskelija laatii aiheesta kirjallisuustutkielman ja valmistaa sen perusteella populaarin esityksen, joka voi olla esim. posteri, julkaisukäsikirjoitus, verkkosivusto, esitelmä koulussa jne. Kurssi liittyy opintojaksoon Ruotsin kieli, jossa voidaan käyttää opiskelijoiden tuottamaa aineistoa oppimateriaalina. Kurssin lopuksi opiskelija kirjoittaa opinnäytteensä aiheesta kypsyysnäytteen (740377A, 0 op), jolla opiskelija osoittaa hallitsevansa sekä opinnäytteensä että äidinkielensä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

n. 50 h luentoja, seminaareja, pienryhmätyöskentelyä ja harjoituksia, sekä lisäksi omatoimista opiskelua ja opiskelijoiden esityksiä.

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kurssi on suunnattu LuK-tutkinnon viimeisen vuoden opiskelijoille

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Yhtäaikaa suositellaan suoritettavaksi 030005P Tiedonhankintakurssi

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

 Luk-tutkielman laatiminen ja sen esittäminen

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Tuomo Glumoff

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Opetuspaikka: Kontinkangas

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa