Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
792319A Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa, 5 op 
Tunniste 792319A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa  Lyhenne Aluekehitys ja 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kaj Zimmerbauer 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Ajoitus 

2. syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- luokitella ja erotella alueellisen kehityksen ja aluepolitiikan perusteorioita, -käsitteitä ja -malleja,

- soveltaa teorioita, käsitteitä ja malleja, kykenee tunnistamaan niitä tieteellisistä artikkeleista sekä keskustelemaan niistä

- tunnistaa alueellisen kehityksen ja aluepolitiikan haasteet sekä erityispiirteet pohjoisen Euroopan alueella.

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään tieteellissä artikkeleissa tarkasteltuja alueellisen kehityksen ja aluepolitiikan teorioita, käsitteitä ja malleja sekä niiden suhdetta käytännön toimintaan, haasteisiin ja päätöksentekoon.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus, itsenäinen työskentely.

 
Toteutustavat 

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena (lukupiirit) ja itsenäisenä opiskeluna (lukeminen, muistiinpanot, essee). Lukupiirit 14 h ja itseopiskelua 118 h.

 
Kohderyhmä 

Aluekehitys ja -politiikka suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Kurssi kuuluu aluekehityksen ja aluepolitiikan sivuainekokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 

Lukemisto annetaan kurssin alkaessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointikriteerit preustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Heikki Sirviö

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa  Opintojakso  Kaj Zimmerbauer  19.10.21 -19.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa