Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
792301A Talousmaantiede ja sen sovellukset, 5 op 
Tunniste 792301A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Talousmaantiede ja sen sovellukset  Lyhenne Talousmaantiede 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Eeva-Kaisa Prokkola 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssilla tarkastellaan talousmaantiedettä sovellettuna aluekehityksen ja aluepolitiikan näkökulmiin. Kurssi perehdyttää opiskelija talousmaantieteen nykyisiin teoreettisiin ydinkysymyksiin sekä niihin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa talousmaantieteellisiä ilmiöitä yhteiskunnassa sekä osaa soveltaa niitä aluekehityksen ja aluepolitiikan kysymyksiin.

 
Sisältö 

Luennoilla talousmaantiedettä tarkastellaan ajankohtaisten tutkimusteemojen ja alan perusteorioiden kautta sovellettuna aluekehityksen ja aluepolitiikan viitekehykseen. Luentomateriaaliin kuuluu tieteellinen artikkelipaketti. Harjoitustöinä tehdään kurssin teemaan liittyvä essee ja pidetään seminaariesitys. Harjoituksissa opiskelijat syventävät luentojen sisältöä sekä teoreettisten että käytännöllisten esimerkkien avulla.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

10 tuntia luentoja, artikkelipaketti, luentopäiväkirja ja harjoitustyö (pienimuotoinen essee ja seminaari). Kurssilla on luentopakko

 
Kohderyhmä 

Kuuluu AA suuntautuville, muille vapaaehtoinen.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu Aluekehityksen ja aluepolitiikan sivuainekokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 

Luennot ja artikkelipaketti

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennoille osallistuminen, luentopäiväkirja, harjoitustyöt.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Eeva-Kaisa Prokkola ja Jonne Hytönen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Talousmaantiede ja sen sovellukset  Opintojakso  Eeva-Kaisa Prokkola  13.01.22 -15.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa