Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
783639S Orgaaninen kemia III, 5 op 
Tunniste 783639S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Orgaaninen kemia III  Lyhenne Org. kemia III 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Opettajat
Nimi
Juha Heiskanen 
Johanna Kärkkäinen 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Corey, E. J.   Logic of chemical synthesis   1989  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. vuodesta eteenpäin.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee laajan kirjon orgaanisen kemian reaktioita, tuntee reaktioiden mekanismit ja osaa ennustaa tapahtuvia reaktioita.

 
Sisältö 

Erikseen sovittavat kurssikirjan kappaleet.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

134 tuntia itseopiskelua

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopettaja

 
Esitietovaatimukset 

Orgaaninen kemia I (780389A) ja Orgaaninen kemia II (780393A/783643S).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., Wothers, P.: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001 ja Clayden, J., Greeves, N., Warren, S.: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2. painos, 2012.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelija sopii kurssin tenttimisaikataulusta vastuuhenkilön kanssa.

1 loppukuulustelu.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Heiskanen ja Johanna Kärkkäinen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa