Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
801396A Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 801396A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi  Lyhenne Todlaskennan jk 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Sylvester Eriksson-Bique 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Tuominen, P.  Todennäköisyyslaskenta, osa 1  1993  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. tai 3. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:
- osaa käsitellä satunnaismuuttujia teoriassa ja käytännössä
- osaa käyttää kaksiulotteisia diskreettejä ja jatkuvia jakaumia tehtävissä sekä laskea näihin liittyviä tunnuslukuja
- tunnistaa kaksiulotteisen normaalijakauman ja osaa käsitellä kaksiulotteisia normaalijakaumia
- osaa käsitellä ehdollisia jakaumia ja ehdollisia odotusarvoja
- osaa selittää todennäköisyyslaskennan perustulokset kuten Suurten lukujen lain ja Keskeisen raja-arvolauseen
- osaa määrätä satunnaismuuttujien generoivia funktioita ja soveltaa niitä esimerkiksi momenttien laskemiseen

 
Sisältö 

Keskeisia asioita ovat kaksiulotteiset diskreetit ja jatkuvat jakaumat, ehdolliset jakaumat, ehdolliset odotusarvot, kaksiulotteinen normaalijakauma, jakauman momentit, momenttigeneroiva funktio, Suurten lukujen laki, Keskeinen raja-arvolause.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 28 h, harjoituksia 14 h, itsenäinen työskentely 91 h

 
Kohderyhmä 

Matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijat. Suositellaan erityisesti laskennalliseen matematiikkaan ja datatieteeseen suuntautuville.

 
Esitietovaatimukset 

801195P Todennäköisyyslaskenta, 800328A Differentiaali- ja integraalilaskenta (tai Vektorianalyysin perusteet).

 
Oppimateriaali 

P. Tuominen: Todennäköisyyslaskenta I, Limes 2002 sekä monet kirjastossa olevat todennäköisyyslaskennan oppikirjat.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Pekka Salmi

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi  Opintojakso  Pekka Salmi  15.03.22 -29.04.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi tentti  Tentti  Pekka Salmi  04.05.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi tentti  Tentti  Pekka Salmi  25.05.22