Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
801396A Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 801396A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi  Lyhenne Todlaskennan jk 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Tuominen, P.  Todennäköisyyslaskenta, osa 1  1993  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. tai 3. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:
- osaa käsitellä satunnaismuuttujia teoriassa ja käytännössä
- osaa selittää todennäköisyyslaskennan perustulokset kuten Suurten lukujen lain ja Keskeisen raja-arvolauseen
- osaa määrätä satunnaismuuttujien generoivia funktioita ja soveltaa niitä esimerkiksi momenttien laskemiseen
- osaa soveltaa erilaisia stokastisia malleja
- osaa johtaa esiteltyihin uusiin käsitteisiin liittyvät teoreettiset perustulokset
- osaa käyttää kaksiulotteisia jakaumia tehtävissä ja laskea näihin liittyviä tunnuslukuja
- osaa käsitellä ehdollisia jakaumia.

 
Sisältö 

Keskeisia asioita ovat jakauman momentit, todennäköisyysgeneroiva funktio, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause, kaksiulotteiset jakaumat sekä ehdolliset jakaumat.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 28 h, harjoituksia 14 h, itsenäinen työskentely 91 h

 
Kohderyhmä 

Matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijat. Suositellaan erityisesti laskennalliseen matematiikkaan ja datatieteeseen suuntautuville.

 
Esitietovaatimukset 

801195P Todennäköisyyslaskennan peruskurssi, 800328A Differentiaali- ja integraalilaskenta (tai Vektorianalyysin perusteet).

 
Oppimateriaali 

P. Tuominen: Todennäköisyyslaskenta I, Limes 2002 sekä monet kirjastossa olevat todennäköisyyslaskennan oppikirjat.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Antti Kemppainen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi  Opintojakso  Pekka Salmi  16.03.21 -29.04.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi tentti  Tentti  Pekka Salmi  05.05.21