Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750199P Ympäristönsuojelun valinnaiset kuulustelut, 2-6 op 
Tunniste 750199P  Voimassaolo 01.01.1950 - 31.12.2018
Nimi Ympäristönsuojelun valinnaiset kuulustelut  Lyhenne Ympäristönsuoje 
Laajuus2-6 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3205 Biologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Kari Taulavuori 

Kuvaus
Laajuus 

2-6 op / 53-160 h opiskelijan työtä (n. 100 s. tekstiä / 1 op).

 
Opetuskieli 

Tenttikirjat suurimmaksi osaksi englanninkielisiä, mutta muutama erityisesti Suomea koskeva on suomenkielinen.

 
Ajoitus 

LuK- tai FM-tutkinto.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa selittää syventäviä ympäristösuojelukysymyksiä maailmanlaajuisessa kehyksessä.

 
Sisältö 

Kirjavalinnasta riippuva.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Kirjatentti yliopiston yleisenä tenttipäivänä kolme kertaa lukukaudessa. Tenttipäivät ilmoitetaan WebOodissa.

 
Kohderyhmä 

Biologit, maantieteilijät, ympäristötekniikan opiskelijat, vaihto-opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

 -

 
Oppimateriaali 

Kirjallinen materiaali: Gaston & Spicer (2004) Biodiversity – an introduction. Blackwell Publishing, 191p; Lockwood et al. (2007) Ivasion Ecology, Blackwell Publishing, 304 p; ACIA (2005) Arctic Climate Impact Assessment, Cambridge University Press, 1042 p.; Dincer et al. (2013) Causes, Impacts and Solutions to Global Warming, Springer, 1183 p.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukuulustelu.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5 / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Kari Taulavuori.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Tentittävästä alueesta sovittava opettajan kanssa etukäteen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa