Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
756311A Puutarhakasvien lajintuntemus, 5 op 
Tunniste 756311A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Puutarhakasvien lajintuntemus  Lyhenne Puutarhakasvien 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Anna Ruotsalainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto 2. kesä.

 
Osaamistavoitteet 

Viljely- ja koristekasvilajiston tuntemus painottaen pohjoisissa oloissa menestyviä lajeja.

 
Sisältö 

Noin 400 lajin opiskelu kasvihuoneissa ja ulkopuutarhassa.

 
Järjestämistapa 

Itsenäistä opiskelua Kasvitieteellisen puutarhan kokoelmissa (kasvihuoneet ja ulkopuutarha).

 
Toteutustavat 

Itsenäinen työskentely kurssimonisteen pohjalta. Puutarhan henkilökunta auttaa tarvittaessa lajien löytämisessä. Ennen opiskelun aloittamista oltava yhteydessä vastuuhenkilöön sähköpostilla.

 
Kohderyhmä 

EKOk, BTk ja AO.

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi tukee yleisesti kasvien lajintuntemuksen sekä luonnon monimuotoisuuden opintoja.

 
Oppimateriaali 

Kurssimoniste: Hiltunen, R. & Hyvärinen, M. 2009: Puutarhakasvien lajintuntemus. Biologian laitoksen monisteita. Monisteen saa pyydettäessä vastuuhenkilöltä.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Itsenäinen opiskelu monisteen pohjalta, tentti puutarhalla elokuun lopussa/syyskuun alussa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5 / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Anna Liisa Ruotsalainen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Lisätietoja opintojaksosta ja tentin järjestelyistä ym. vastuuopettajalta sähköpostitse. Tentti järjestetään puutarhalla (tenttipolku) klo 8.15 ja se kestää noin tunnin. Kokoontuminen Kasvitieteellisen puutarhan parkkipaikalla infotaulun viereen klo 8.15. Kirjoitusvälineet mukaan. Moniste saa olla mukana. Säänkestävä pukeutuminen. Tentissä on 30 kasvia ja vaatimuksena kasvin tieteellisen nimen osaaminen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Puutarhakasvien lajintuntemus tentti 1. ryhmä  Tentti  Anna Ruotsalainen 
26.08.20ke 08.15-10.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Puutarhakasvien lajintuntemus, Tentti ryhmä 1. tentti  Tentti  Anna Ruotsalainen  26.08.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Puutarhakasvien lajintuntemus tentti 2. ryhmä  Tentti  Anna Ruotsalainen 
15.09.20ti 09.15-11.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Puutarhakasvien lajintuntemus, Tentti ryhmä 2. tentti  Tentti  Anna Ruotsalainen  15.09.20