Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790342A GIS-jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 790342A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi GIS-jatkokurssi  Lyhenne GIS-jatkokurssi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Harri Antikainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

2. syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee keskeiset GIS-analyysimenetelmät ja yleisimmät paikkatietoaineistojen tyypit. Opiskelija pystyy soveltamaan GIS-menetelmiä ja -aineistoja itsenäisesti eri tutkimustilanteissa.

 
Sisältö 

GIS-jatkokurssilla käydään läpi keskeiset ihmis- ja luonnonmaantieteen GIS-menetelmät ArcGIS-ohjelmistolla.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

64 h harjoituksia. Itsenäinen harjoitustyö annetusta tutkimusmenetelmäaiheesta.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu kaikille maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

GIS-perusteet ja kartografia -opintojakso (790101P).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu GI:n sivuainekokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 

Antikainen, H., Määttä-Juntunen, H. ja Ujanen, J. (2014). GIS-jatkokurssi. Opetusmoniste.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitustyö.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Harri Antikainen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt GIS-jatkokurssi  Opintojakso  Harri Antikainen  06.09.21 -13.10.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa