Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790101P GIS-perusteet ja kartografia, 5 op 
Tunniste 790101P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi GIS-perusteet ja kartografia  Lyhenne GIS-perusteet j 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Harri Antikainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja osin englanti. Opintojaksoon kuuluva luentokuulustelu kirjoitetaan suomeksi.

 
Ajoitus 

1. kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot paikkatietojärjestelmän ja kartografian teoriasta sekä niiden soveltamisesta. Opiskelija osaa käyttää ArcGIS-ohjelmaa ja pystyy tuottamaan itsenäisesti kartografisia esityksiä.

 
Sisältö 

Paikkatietojärjestelmän (GIS) perusteet, kartografian ja tilastografiikan teoria sekä ArcGIS-ohjelmiston käytön hallinta. Perehtyminen erityyppisen geoinformaation analysointiin paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. Opintojaksoon kuuluu 56 h harjoituksia. Ne suoritetaan kahdessa ryhmässä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

16 tuntia luentoja, 56 tuntia harjoituksia.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu kaikille maantieteen tutkinto-ohjelman 1. vuosikurssin opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu maantieteen ja geoinformatiikan sivuainekokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 

Nopasta löytyvä materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen yleisillä tenttikerroilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Harri Antikainen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut GIS-perusteet ja kartografia  Opintojakso  Harri Antikainen  10.01.22 -04.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa