Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790348A Korvaava kirjatentti (KM-ET), 5 op 
Tunniste 790348A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Korvaava kirjatentti (KM-ET)  Lyhenne Korvaava kirjat 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Tuomo Alhojärvi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija pystyy määrittelemään ja soveltamaan keskeistä tieteenalan käsitteistöä kulttuurimaantieteen näkökulmasta.

 
Sisältö 

Opiskelija syventää maantieteellistä ajatteluaan ja tietämystään oman kiinnostuksensa mukaisesti valitsemalla kulttuurimaantieteen kirjapaketin ja korvaa näin opintojakson Kulttuurimaantieteen erityisteemat (790305A).

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti tai essee.

 
Toteutustavat 

Kirjatentti tai essee.

 
Kohderyhmä 

Vapaaehtoinen, korvaa 5 op:n opintojakson 790305A Kulttuurimaantieteen erityisteemat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Tentitään seuraavat kaksi kirjaa:

Horton, J. & Kraft, P. (2013). Cultural geographies. An introduction. 297 s.

Häkli, J. (1999/2004/2008). Meta hodos. Johdatus ihmismaantieteeseen. 194 s.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen tenttiakvaariossa tai essee.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Tuomo Alhojärvi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Huom. Aineenopettajat, jotka lukevat maantiedettä sivuaineeksi: Mikäli aiot suorittaa tämän korvaavan kirjatentin, sinun on osallistuttava kurssille: Luonnonmaantieteen erityisteemat 790303A, sillä toinen erityisteema kursseista on suoritettava lähiopetuksena. Jos suoritusmuodot mietityttävät, kysy lisätietoja koulutussuunnittelijalta (outi.kivela@oulu.fi) tai kurssin opettajalta (tuomo.alhojarvi@oulu.fi).

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa