Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790347A Ihmismaantiede arjessa ja koulussa, 5 op 
Tunniste 790347A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ihmismaantiede arjessa ja koulussa  Lyhenne Ihmismaantiede 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa ja kykenee tulkitsemaan maantieteen opetuksen aihesisällön yhteyksiä arkielämään ja tutkimukseen. Opiskelija syventää ja laajentaa tietämystään maantieteen opettamiseen kuuluvista teemoista.

 
Sisältö 

Laajentaa aineenopetuksen maantieteellistä oppisisältöä.

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti tai essee

 
Toteutustavat 

Kirjatentti tai essee.

 
Kohderyhmä 

Maantieteen aineenopettajaksi opiskelevat. Maantieteen AO-sivuaineopiskelijat. 

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso maantieteen AO-sivuainekokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 

Oppimateriaalin ja ohjeistuksen saa vastuuopettajalta.

 

 

Kirja

Koskela, H. (2009) Pelkokierre. Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. 397 s.

 

JA

 

Artikkelipaketti

 - Kaakinen, Inka (2013) Julkijuominen, julkisten tilojen sääntely ja Karhupuiston käytöskukat. Alue ja ympäristö 42:2, 17–29.

- Ojanen, Karoliina (2018) Erojen yhdentekevyydestä jokapäiväiseen rasismiin. Monikulttuurisia kohtaamisia Helsingin lähiöissä. Alue ja ympäristö 47:1, 17–30.

- Rannikko, Anni (2016) Vaihtoehtoliikuntalajit julkisen tilan valtageometrioissa. Alue ja ympäristö 45:1, 27–38.

- Tani, Sirpa (2011) Oikeus oleskella? Hengailua kauppakeskuksen näkyvillä ja näkymättömillä rajoilla. Alue ja ympäristö 40:2, 3–16

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen tenttiakvaariossa tai kirjallinen essee.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Vesa Väätänen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Opintojaksoa ei voi suorittaa mikäli on jos suoritus kurssista 790347A Kirjatentti, koska kyseessä on sama kurssi (ainoastaan kurssin nimi on muuttunut).

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa