Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790347A Ihmismaantiede arjessa ja koulussa, 5 op 
Tunniste 790347A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ihmismaantiede arjessa ja koulussa  Lyhenne Ihmismaantiede 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Tuomo Alhojärvi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa ja kykenee tulkitsemaan maantieteen opetuksen aihesisällön yhteyksiä arkielämään ja tutkimukseen. Opiskelija syventää ja laajentaa tietämystään maantieteen opettamiseen kuuluvista teemoista.

 
Sisältö 

Laajentaa aineenopetuksen maantieteellistä oppisisältöä.

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti tai essee

 
Toteutustavat 

Kirjatentti tai essee.

 
Kohderyhmä 

Maantieteen aineenopettajaksi opiskelevat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Oppimateriaali 

Tentitään kirja ja neljä artikkelia.

Koskela, H. (2009) Pelkokierre. Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. 397 s.

 

Ameel, L. & S. Tani (2007). Säröjä kaupunkitilassa: parkour. Alue ja ympäristö 36:1, 3-13.

Kaakinen, I. (2013). Julkijuominen, julkisten tilojen sääntely ja Karhupuiston käytöskukat. Alue ja ympäristö 42:2, 17-29

Korkiamäki, R. & K. Kallio (2014). Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: Tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä. Alue ja ympäristö 43:1, 16-33.

Tani, S. (2011). Oikeus oleskella? Hengailua kauppakeskuksen näkyvillä ja näkymättömillä rajoilla. Alue ja ympäristö 40:2, 3-16.

Artikkelit löytyvät Alue ja ympäristö –lehden arkistosta vapaasti ladattavina ja ne saa myös kysymällä tentaattorilta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen tenttiakvaariossa tai kirjallinen essee.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Tuomo Alhojärvi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa