Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790346A Luonnon monimuotoisuuden suojelu maantieteen silmin, 5 op 
Tunniste 790346A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Luonnon monimuotoisuuden suojelu maantieteen silmin  Lyhenne Luonnon monimuo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Oona Könönen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti.

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija pystyy määrittelemään ja soveltamaan keskeistä tieteenalan käsitteistöä luonnonmaantieteen näkökulmasta.

 

 
Sisältö 

Opiskelija syventää maantieteellistä ajatteluaan ja tietämystään valitsemalla luonnonmaantieteen kirjallisuuspaketin ja kirjoittamalla tämän kirjallisuuden perusteella kolme soveltavaa esseetä. Esseiden aiheet sovitaan erikseen kurssin vastuuopettajan kanssa.

 
Järjestämistapa 

Opiskelija saa tarkemman kurssiohjeistuksen vastuuhenkilöltä ja sopii tämän kanssa myös esseiden aiheet.

 
Toteutustavat 

itsenäinen opiskelu, esseet

 

 

 
Kohderyhmä 

Maantieteen pääaineopiskelijat, suunnattu erityisesti LM-erikoistuville sekä aineenopettajaksi opiskeleville. Myös ympäristönsuojelun perusteiden sivuaineopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on osa ympäristönsuojelun perusteiden sivuainekokonaisuutta.

 
Oppimateriaali 

Listan lähdekirjallisuudesta saa vastuuopettajalta kurssiohjeistuksen yhteydessä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelija kirjoittaa kolme soveltavaa esseetä. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Marja Lindholm

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa