Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
810029Y Orientoivat opinnot, 3 op 
Tunniste 810029Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Orientoivat opinnot  Lyhenne Orientoivat opi 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Heli Alatalo 

Kuvaus
Laajuus 

Laajuus: 3 op/80 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vsk, syys- ja kevätlukukausi, periodit 1+2+3+4

 

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija

•    tunnistaa yliopisto-opiskelunsa kannalta tärkeimpien yksiköiden, organisaatioiden ja järjestöjen toiminnan ja palvelut sekä opiskelijan vaikutusmahdollisuudet niissä
•    tunnistaa yliopisto-opiskelun, tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman ja tietojenkä-sittelytieteen ja IT-alan
tärkeimmät ominaispiirteet opiskelun ja opintojen suunnittelun kannalta,
•    osaa pohtia opintojensa tarkoitusta ja tulevaa opintopolkuaan,
•    osaa laatia ja esittää oman ensimmäisen HOPSinsa (eHOPS),
•    tuntee Oulun kaupungin ja sen tarjoamat palvelut.

 
Sisältö 

1. Yhteiset tilaisuudet ja luennot, 2. Pienryhmätoiminta, 3. HOPS:n laadinta ja tarkistus 4. Tiedekirjasto Tellus ja Oula-tietokanta ja 5. Omaopettajatoiminta.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja verkko-opetus.

 
Toteutustavat 

Yhteiset tilaisuudet ja luennot 16 h, pienryhmätoiminta 15 h, HOPS:n laatiminen ja palaute 8 h, omatoiminen työskentely 25 h, omaopettajatapaamiset 16 h.

 
Kohderyhmä 

1. vsk

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Luo perustaa myöhemmille opintojaksoille.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaalit, www-sivut, opinto-oppaat, esitteet ja lomakkeet.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen luennoille, yhteisiin tilaisuuksiin, pienryhmätoimintaan ja oma-opettajatapaamisiin. HOPS:n laatiminen ja palauttaminen WebOodiin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Heli Alatalo

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa