Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
751660S Hyönteiskokoelman laatiminen, 2-6 op 
Tunniste 751660S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Hyönteiskokoelman laatiminen  Lyhenne HyönKokoelLaat 
Laajuus2-6 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Marko Mutanen 

Kuvaus
Laajuus 

2-6 op / 53-160 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

FM-tutkinto.

 
Osaamistavoitteet 

Lajintuntemuksen omatoiminen harjoittelu ja näytteisiin liittyviin työvaiheisiin perehtyminen.

 
Sisältö 

Kokoelma laaditaan yhdestä lahkosta. Yksilöiden tulee olla oikein preparoituja, määritettyjä ja etiketoituja. Ennen kokoelman laadintaa on käytävä sopimassa yksityiskohdista vastuuhenkilön kanssa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Itsenäinen työskentely.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Alan kirjallisuus.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Valmis kokoelma toimitetaan vastuuhenkilölle.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Marko Mutanen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa