Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
791613S GPS-paikannus ja paikannuspalvelut, 5 op 
Tunniste 791613S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi GPS-paikannus ja paikannuspalvelut  Lyhenne GPS-paikannus j 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Harri Antikainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja tarvittaessa myös englanti

 
Ajoitus 

FM-vaiheen 1.–2. kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa GPS-paikantamisen perusteet, osaa käyttää GPS-laitetta, osaa tuottaa paikkatietoa GPS-paikantamisen avulla sekä hyödyntää paikantamista tutkimuksen tekemisessä.

 
Sisältö 

GPS-laitteiden ja -järjestelmän perusteet, GPS-pohjaisen paikkatiedon kerääminen ja käyttö paikkatietojärjestelmän kanssa tutkimuksessa. Paikannuspalveluiden (LBS) teoria ja käytännön sovellukset.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

20 h luennot, lukupiiri, harjoitukset, demonstraatiot ja kenttätyöskentely, joissa käsitellään GPS-paikantamista yhteiskäytössä paikkatietojärjestelmän (GIS) sekä paikannuspalveluiden (LBS) kanssa teoriassa ja käytännössä. Kurssityö ja seminaari.

 
Kohderyhmä 

Erityisesti GI erikoistuvat.

 
Esitietovaatimukset 

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna seuraavat kaikille maantieteen opiskelijoille kuuluvat opintojaksot:

  • GIS-perusteet ja kartografia
  • GIS-jatkokurssi
 
Oppimateriaali 

NOPPA-opintoportaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen kurssityö ja seminaari.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5

 
Vastuuhenkilö 

Ossi Kotavaara, Harri Antikainen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa