Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
752175P Ympäristöekologia, 5 op 
Tunniste 752175P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ympäristöekologia  Lyhenne Ympäristöekolog 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Jarvis, Peter J.   Ecological principles and environmental issues   2000  - Saatavuus
     Chiras, Daniel D   Environmental science creating a sustainable future   2001  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Kl, (järjestetään resurssien salliessa).

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita tärkeimpien ympäristökysymysten ekologisia taustoja ja soveltaa tietämystään erilaisten ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

 
Sisältö 

Opiskelija tutustuu itsenäisesti ympäristönsuojelun ekologisiin perusteisiin ja ympäristöekologian keskeisimpiin kysymyksiin. Kirjallisuuden avulla tutustutaan fysikaalisen ja kemiallisen ympäristön vaikutuksiin elolliseen luontoon, populaatioekologian perusteisiin, eliöyhteisöihin ja ekosysteemeihin. Ympäristömuutoksia tarkastellaan lajien sopeutumisen kannalta sekä keskeisten ympäristöongelmien näkökulmasta. Kirjallisuuteen sisältyy katsaus maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin ja toimiin niiden ratkaisemiseksi, mm. väestön kasvu, ympäristön myrkyttyminen, ilman ja vesien saastuminen, kasvihuoneilmiö, metsien häviäminen ja aavikoituminen. Kurssin tavoitteena on ekologian peruskäsitteiden ja keskeisten ekologisten ympäristöongelmien tunteminen. Harjoitustyön ja kirjatentin avulla on tarkoitus syventää tietoja Suomen ja Euroopan erityiskysymyksissä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Kirjatentti ja harjoitustyö sopimuksen mukaan.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Raven et al. 2012: Environment. Wiley & Sons, 516 p.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti ja harjoitustyö.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5 / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Kari Taulavuori.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Järjestetään resurssien salliessa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa