Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790141P Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi, 5 op 
Tunniste 790141P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi  Lyhenne Aluekehityksen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Eeva-Kaisa Prokkola 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 

 
Ajoitus 

1. syyslukukausi (1. periodi). 

 

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa soveltaa aluekehityksen ja aluetutkimuksen ja soveltamisen keskeisiä käsitteitä. Hän myös osaa kertoa Suomen aluekehityksen, aluepolitiikan ja aluesuunnittelun historiallisen kehityksen. Opiskelija osaa arvioida nykyisen aluekehityksen ja aluepolitiikan kehitysnäkymät ja osaa arvioida Euroopan Unionin merkitystä aluekehityksen ja aluepolitiikan yhteydessä. Hän myös osaa tulkita oikein aluekehityksen ja aluepolitiikan suhteen globalisaatioksi kutsuttuun ilmiöön.

 
Sisältö 

Kurssilla tarkastellaan aluekehitystä ja aluepolitiikkaa erilaisten käsitteiden ja empiiristen esimerkkien avulla. Tutustutaan erilaisiin aluekehityksen ja aluepolitiikan tutkimuksessa esitettyihin teorioihin. Syvennytään aluerakenteiden peruspiirteisiin ja mekanismeihin. Kurssilla tarkastellaan paikallisten, valtakunnallisen ja ylikansallisen kehityksen hallintaa erilaisiin suunnitelmiin perehtymällä. Lisäksi käydään läpi erilaisia aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan liittyviä hallinnan ja toiminnan tasoja sekä niihin liittyviä resursseja ja päätöksentekoa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

20 tuntia luentoja, kirjallisuus ja luentokuulustelu.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu kaikille maantieteen koulutusohjelman 1. vuosikurssin opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu maantieteen sekä aluekehitys ja aluepolitiikan sivuaineiden opintokokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 

Andy Pike, Andrés Rodríguez-Pose ja John Tomaney (2016). Local and Regional Development. (toinen painos)
Routledge. Saatavilla e-kirjana.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen yleisillä tenttikerroilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Eeva-Kaisa Prokkola

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi  Opintojakso  Eeva-Kaisa Prokkola  18.10.21 -24.11.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi tentti  Tentti  Eeva-Kaisa Prokkola  14.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi tentti  Tentti  Eeva-Kaisa Prokkola  10.01.22