Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790340A Globaali kehitysproblematiikka, 5 op 
Tunniste 790340A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Globaali kehitysproblematiikka  Lyhenne Globaali kehity 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti.

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakso perehdyttää globaaleihin kehityskysymyksiin maantieteen näkökulmasta. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa selittää mitä kehityksellä tarkoitetaan ja millaisten sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden kautta kehitys ja alikehitys ilmenevät. Hän pystyy myös vertailemaan erilaisten kehitysteorioiden ja -strategioiden pohjalta luotujen keinojen vaikuttavuutta kehittyneisyyden alueellisten erojen poistamisessa.

 
Sisältö 

Opintojakso perehdyttää teorioihin, joiden kautta kehittyneisyyden alueellisia eroja on pyritty selittämään. Alikehittyneisyyttä ja siihen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia tekijöitä kuvataan useista eri näkökulmista niin valtiolliselta, alueelliselta kuin yksilönkin tasolta. Opintojakso johdattaa myös ohjelmiin ja strategioihin, joiden kautta kehittyneisyyden alueellisia eroja on pyritty tasoittamaan.

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti.

 
Toteutustavat 

Kirjatentti.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu LM-AO ja KM-AO suuntautuville, muille vapaaehtoinen.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

 
Oppimateriaali 
  • Potter, R.B., T. Binns, J.A. Elliott & D. Smith (2004, tai uudempi). Geographies of Development.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen tenttiakvaariossa

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Ridanpää

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa