Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
752625S Kasvien syvennetty lajintuntemus II, 5-8 op 
Tunniste 752625S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kasvien syvennetty lajintuntemus II  Lyhenne Kasvien syvenne 
Laajuus5-8 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Anna Ruotsalainen 

Kuvaus
Laajuus 

5-8 op / 133-213 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / Englnish.

 
Ajoitus 

FM-tutkinto esim. 1. tai 2. v.

 
Osaamistavoitteet 

Systemaattisesti tai ekologisesti rajatun ryhmän lajintuntemus. Vesi-, ranta-, metsä-, niitty-, suo- tai tunturikasvit. Jäkälät, käävät ja vanhojen metsien lajit.

 
Sisältö 

Opiskelua herbaario- tai preparaattinäytteistä. Jäkälät 8 op, muut 5 op. Ennen opintojakson aloittamista käytävä sopimassa asiasta vastuuhenkilön kanssa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Itsenäistä opiskelua, te.

 
Kohderyhmä 

Ekologian opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Kasvien lajintuntemus, laaja (756354A).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Aiheeseen liittyvä kirjallisuus.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lajintunnistustentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Anna Liisa Ruotsalainen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Opintojakson Moodle -sivu.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa