Data on the course

Show instruction and examinations
721624A Environmental Law, 9 ECTS cr 
Code 721624A  Validity 01.08.2017 -
Name Environmental Law  Abbreviation Environmental L 
Scope9 ECTS cr   
Type Intermediate Studies Discipline6350 Corporate Law 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Oulu Business School 

Teachers
Name
Pulkkinen Markku 

Description
ECTS Credits 

9 op

 
Language of instruction 

Suomi

 
Timing 

Periodi B (joka toinen vuosi)

 
Learning outcomes 

Ympäristöoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-          osaa oikeudenalan keskeisten käsitteiden ja periaatteiden (yleisten oppien) sisällön ja merkityksen

-          tuntee ympäristöoikeudellisen laintulkinnan ja ratkaisutoiminnan erityispiirteet

-          hallitsee ympäristö- ja luonnonvaraoikeudellisen lainsäädännön keskeisen sisällön

-          osaa soveltaa ympäristölainsäädäntöä ja ympäristöoikeuden periaatteita konkreettisissa tilanteissa ja ratkaista ympäristöä koskevia oikeustapauksia

 
Contents 

1.       Ympäristöoikeuden konteksti, käsitteet ja periaatteet

2.       Ympäristöoikeuden ulottuvuudet

3.       Ympäristöoikeudellisen laintulkinnan ominaispiirteet

4.       Ympäristö- ja luonnonvaraoikeuden keskeinen lainsäädäntö

5.       Ympäristöoikeudelliset ohjaus- ja sääntelykeinot

6.       EU:n ympäristöoikeuden pääpiirteet

 
Learning activities and teaching methods 

Ympäristöoikeuden yleiset opit ja maankäyttö- ja rakentamisoikeus -luento (20h)

- Luennolla käsitellään ympäristöoikeuden yleisiä oppeja sekä ympäristöoikeudellisen päätöksenteon ja argumentaation erityispiirteitä. Luentojen yhteydessä tehdään oikeustapausharjoituksia. Ympäristöoikeuden osa-alueista luennoilla keskitytään maankäyttö ja rakentamisoikeuden perusteisiin.

- Aktiivinen osallistuminen luennoille ja siellä annettujen tehtävien suorittaminen korvaa kirjatentissä kaksi kysymystä (toinen ympäristöoikeuden yleisistä opeista ja toinen maankäyttö- ja rakentamisoikeudesta).

Tentti

- Kirjatentti, jossa osa kysymyksistä on rakennettu soveltavaan muotoon, esimerkiksi oikeustapauksiksi. Tentissä on 6 kysymystä (tai 4, mikäli on osallistunut aktiivisesti luennoille)

 
Recommended or required reading 

Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2012, 3.p), Ekroos ym., SanomaPro.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi