Data on the course

Show instruction and examinations
040118A Microbiology, 9.5-10 ECTS cr 
Code 040118A  Validity 01.01.2011 - 31.12.2011
Name Microbiology  Abbreviation Microbiology 
Scope9.5-10 ECTS cr   
TypeBasic Studies Discipline5401 Medicine 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Medicine 

Teachers
Name
Olli Vainio 

Description
ECTS Credits 

9,5 op

 
Timing 

C4

 
Learning outcomes 

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa selittää perustiedot tauteja aiheuttavista mikrobeista, niiden ominaisuuksista ja tutkimusmenetelmistä. Opiskelijan kykenee luettelemaan keskeisimmät ihmispatogeenit, niiden aiheuttamat taudit, diagnostiikan sekä niiden ensisijaiset hoitomenetelmät. Opiskelijan osaa myös arvioida mahdollisuudet mikrobitautien ehkäisemiseksi. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla elimistön immunologisen systeemin rakenteen, toiminnan ja keinot käyttää immunologisia menetelmiä diagnostiikassa.

 
Contents 

Bakteriologia, mykologia ja parasitologia: Mikrobiologian perusteet, käsitteet ja tutkimusmenetelmät. Perustiedot tauteja aiheuttavista bakteereista, sienistä ja parasiiteista sekä niiden epidemiologia, kliininen taudinkuva, laboratoriodiagnostiikka ja ensisijainen hoito Virologia: Virologian perusteet, virusten biologiset ominaisuudet ja virusdiagnostiset periaatteet. Perustiedot viruksista taudinaiheuttajina, niiden epidemiologia, kliininen taudinkuva sekä virustautien torjunta ja hoidon mahdollisuudet Immunologia: Immunologian perusteet ja käsitteet, adaptiivinen ja sisäsyntyinen immuunijärjestelmä, immuunijärjestelmän keskeisimmät solut ja kudokset sekä niiden toiminta, oikein toimiva immuunisysteemi mikrobeja vastaan sekä autoimmuunitaudit

 
Learning activities and teaching methods 

Luennot, ryhmäopetus ja tutkielma.

 
Recommended or required reading 

Hedman, Heikkinen, Huovinen, Järvinen, Meri, Vaara (toim.) Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Osa 1, Mikrobiologia Duodecim 1. painos 2010 Abbas and Lichtman Basic Immunology. Functions and Disorders of the Immune System. Sauders, 3rd Updated Edition  Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.  

 
Assessment methods and criteria 

Luennot, osallistuminen pakolliseen opetukseen (ryhmäopetus) sekä tutkielman laatiminen.  

 
Grading 

Oppiminen arvioidaan kolmella samanarvoisella tentillä. Arvosana määräytyy tenttien ja tutkielman yhteispistemäärän perusteella. Arvosteluasteikko 0-5.  

 
Person responsible 

Professori Olli Vainio.

 
Other information 

Opintojakso muuttuu 2012 lähtien.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi