Data on the course

Show instruction and examinations
903008Y Conversational Skills in German, 1.5 ECTS cr 
Code 903008Y  Validity 01.08.1995 -
Name Conversational Skills in German  Abbreviation Conversational 
Scope1.5 ECTS cr   
TypeLanguage and Communication Studies Discipline8007 Language studies, German 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Languages and Communication 

Description
Proficiency level  Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1. Jos opiskelija suorittaa tämän kurssin pakollisena kurssina, täytyy hänen osoittaa saavuttaneensa taitotaso B1. 
Status  Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon vieras kieli. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena. 
Required proficiency level  Vähintään 3 vuotta saksaa koulussa tai vastaavat tiedot. Jos valitset saksan kieleksi, josta suoritat pakolliset vieraan kielen opinnot, vaaditaan saksa koulussa joko B2, A2 tai A1 - kielenä tai vastaavat tiedot. 
ECTS Credits  1,5 op 
Language of instruction  saksa 
Timing  Kurssi järjestetään syyslukukaudella. 
Learning outcomes 

Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy sekä yleisissä että lääketieteellisen alan työtehtävien tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän pystyy aktiivisesti osallistumaan lääketieteellisiä aiheita koskeviin keskusteluihin. Hän osaa perustella näkökantansa eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

 
Contents 

Kurssin sisältö koostuu pääasiallisesti suullisista harjoituksista, joiden muotoja voivat olla parikeskustelut, ryhmäkeskustelut, roolisuoritukset, simulaatiot jne. Kurssilla harjoitellaan mm. erilaisia tilanteita sairaalassa ja lääkärin vastaanotolla, keskustellaan ajankohtaisista lääketiedettä koskevista aiheista sekä aiheista, jotka on sovittu osanottajien kanssa kurssin alussa.

 
Learning activities and teaching methods  Opetusta on noin 2 tuntia viikossa ja itsenäistä työskentelyä. 
Target group  Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat. 
Recommended or required reading  Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. 
Assessment methods and criteria  Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja sovittujen tehtävien tekemistä. 
Grading  Numeroarviointi arvoasteikolla 1-5, opiskelija voi saada myös hyväksytty/hylätty (jos kurssi ei ole pakollinen). 
Person responsible  Sabine Grasz 
Other information 

Kurssi järjestetään Aapistiellä. Ilmoittautuminen: Syyskuussa järjestetään infotilaisuus, jossa voi ilmoittautua kurssille. Infotilaisuuden päivämäärä ilmoitetaan optimassa. Ilmoittautua voi myös sähköpostin kautta suoraan opettajalle sabine.grasz(at)oulu.fi.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi