Data on the course

Show instruction and examinations
903007Y Medical German Text Workshop, 1.5 ECTS cr 
Code 903007Y  Validity 01.08.1995 -
Name Medical German Text Workshop  Abbreviation Medical German 
Scope1.5 ECTS cr   
TypeLanguage and Communication Studies Discipline8007 Language studies, German 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Languages and Communication 

Description
Proficiency level  Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1. Jos opiskelija suorittaa tämän kurssin pakollisena kurssina, täytyy hänen osoittaa saavuttaneensa taitotaso B1. 
Status  Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon Vieras kieli. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena. 
Required proficiency level  Vähintään 3 vuotta saksaa koulussa tai vastaavat tiedot. Jos valitset saksan kieleksi, josta suoritat pakolliset vieraan kielen opinnot, vaaditaan saksa koulussa joko joko B2, A2 tai A1 - kielenä tai vastaavat tiedot. 
ECTS Credits  1,5 op 
Language of instruction  saksa 
Timing  Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lääketieteellisen alan yleisluonteista sekä tieteellistä tekstiä, hän hallitsee eri lukustrategioita. Opiskelija tuntee saksalaisen kirjallisen ilmaisun erityispiirteet.

 
Contents  Tekstinymmärtämisharjoituksia erilaisista lääketieteen alan aiheista sekä tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvän sanaston ja tarpeellisten keskeisten rakenteiden harjoittelua. 
Learning activities and teaching methods  Harjoitus ja itseopiskelua. 
Target group  Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat 
Recommended or required reading  Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. 
Assessment methods and criteria  Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja sovittujen tehtävien tekemistä. 
Grading  Numeroarviointi arvoasteikolla 1-5, opiskelija voi saada myös hyväksytty/hylätty (jos kurssi ei ole pakollinen). 
Person responsible  Sabine Grasz 
Other information  Kurssi järjestetään Aapistiellä. Kurssista järjestetään infotilaisuus torstaina 20.1.2011, klo 12.00 - 12.30 lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksessa, salissa 116B.

Ilmoittautuminen: WebOodin kautta. Ilmoittautua voi myös sähköpostin kautta suoraan opettajalle sabine.grasz(at)oulu.fi. 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi