Data on the course

Show instruction and examinations
040112Y Medical biophysics, 2.5 ECTS cr 
Code 040112Y  Validity 01.01.1950 -
Name Medical biophysics  Abbreviation MEDICAL BIOPHYS 
Scope2.5 ECTS cr   
TypeGeneral Studies Discipline5401 Medicine 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Medicine 

Teachers
Name
Weckström, Matti Tapani 

Description
ECTS Credits 

2,5 op

 
Timing 

C 3

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa biologisiin ilmiöihin liittyvästä fysiikasta ja biofysiikasta ja hän osaa suorittaa eräitä peruslaskutoimituksia biologisiin ilmiöihin liittyen. Opiskelija osaa myös kuvata ja arvioida perustietojen avulla säteilyn syntymekanismeja ja niiden vaikutuksista ihmiseen.

 
Contents 

Fysikalisen kemian, molekyylifysiikan, aineiden olomuotojen ja liikkeiden, biosähköisten ilmiöiden sekä säteilyfysiikan ja -biologian perusteita.

 
Learning activities and teaching methods 

Luentoja 20 h, laskuharjoituksia pienryhmissä 8 h, omatoimista työskentelyä 19 t

 
Recommended or required reading 

Luennot ja niistä koostuva moniste.

 
Assessment methods and criteria 

Loppukuulustelun hyväksytty suorittaminen.

 
Grading 

Arviointiasteikko 0-5

 
Person responsible 

Professori Matti Weckström

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi