Data on the course

Show instruction and examinations
040437S Abdominal ultrasound, 1 ECTS cr 
Code 040437S  Validity 01.01.1950 -
Name Abdominal ultrasound  Abbreviation Abdominal ultra 
Scope1 ECTS cr   
TypeAdvanced Studies Discipline 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Medicine 

Teachers
Name
Mika Nevalainen 

Description
ECTS Credits  0,75 op 
Timing  C11 aikana 
Learning outcomes  Opiskelija ymmärtää ultraäänitutkimuksen suorittamisen perusteet ja rajoitukset sekä hahmottaa perusanatomian ultraäänilaitetta käyttäen. Opiskelija osaa tunnistaa tyypillisiä poikkeavia ultraäänilöydöksiä. 
Learning activities and teaching methods 

Ryhmäopetukset, kliiniset potilas uä-tutkimukset ja seuranta tutorin ohjauksessa.

Seminaari, tentti.

 
Person responsible  Apulaisopettaja Vesa Kiviniemi, Professori Roberto Blanco 


Current and future instruction
Functions Name Type ECTS cr Teacher Schedule
Registration Abdominal ultrasound  Course  Mika Nevalainen  08.12.21 -10.12.21

Future examinations
No examinations in WebOodi