Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
904033Y Pratique de l'oral II, 2 op 
Tunniste 904033Y  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pratique de l'oral II  Lyhenne Pratique de l'o 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8008 Kieliopinnot, ranska 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 (/B2)

 
Asema 

Ks. oman koulutusohjelmasi opinto-oppaasta.

 
Lähtötasovaatimus 

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäopinnoissa (KVK) hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2)  tai vastaavat tiedot (5 vuotta koulussa).

 
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

ranska

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 
  • Opiskelija ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, yliopistossa ja vapaa-aikana.
  • Hän pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita.
  • Hän pystyy perustelemaan ja selittämään mielipiteensä ja suunnitelmansa.
  • Opiskelija osaa melko sujuvasti osallistua arkikeskusteluun (riittävä sanastollinen tarkkuus).
  • Hän osaa toimia kohteliaisuussääntöjen mukaisesti keskustelussa ja osaa aktiivisesti ottaa, pyytää tai antaa puheenvuoron.
  • Opiskelija kykenee erottamaan arkikielen ja huolitellun tyylin.
  • Hän ymmärtää ranskalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin ja kohteliaisuussääntöjen tärkeimmät erot.
  • Opiskelija selviytyy useimmissa työ- ja opiskelutilanteissa
 
Sisältö 

Tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvän sanaston ja keskeisten rakenteiden harjoittelua. Tämän lisäksi laajennetaan tieteellistä sanastoa. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmi- ja intonaatioharjoituksia. Kuunteluharjoituksia.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus ryhmissä 26 t ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Intensiivikurssi touko/kesäkuussa.

 
Kohderyhmä 

kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat lähdössä opiskelijavaihtoon tai suunnittelevat vaihtoon lähtemistä ranskankielisen maihin.

 
Esitietovaatimukset 

Ks. Lähtötasovaatimus

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Jaetaan kurssin kuluessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Lopputentti (kuuntelun ymmärtäminen).

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi arvostellaan "hyväksytty"/"hylätty". Halutessaan opiskelija voi saada opintorekisteriin arvosanan asteikolla 1 - 5.

 
Vastuuhenkilö 

Cécile Rousselet-Karinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: cecile@cc.oulu.fi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: