Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
904028Y Compréhension Écrite, 3 op 
Tunniste 904028Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Compréhension Écrite  Lyhenne Compréhension É 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8008 Kieliopinnot, ranska 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1

 
Asema 

Ks. oman tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaasta.

 
Lähtötasovaatimus 

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäopinnoissa (KVK) hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2, (Intermédiaire 2, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. 3 - 5 vuotta koulussa).

 
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Ranska / englanti / suomi

 
Ajoitus 

Järjestetään kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan on on opiskelijan valmiudet kehittyneet ranskankielisten tekstien lukemiseen eri lukustrategioita käyttäen. Hänen ranskalaisen kieli- ja kulttuurialueen tietämys on lisääntynyt kurssilla lukemiensa aineistojen myötä. Opiskelija ymmärtää yleisluonteista sekä oman alansa tieteellistä tekstiä.

 
Sisältö 

13 opettajan valitsemaa tekstiä eri aihepiireistä ja 5 opiskelijan valitsemaa tekstiä opintoihin liittyvistä aihepiireistä. Lisäksi sarja tekstinymmärtämisharjoituksia verkossa. (11 tekstiä)

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelua

 
Toteutustavat 

Itseopiskelua ja loppukoe

 
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oulun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden lisäksi myös Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat tähän ristiinopiskeluun kuuluvaan opintojaksoon osallistua. Katso OAMK-opiskelijoille suunnattu yliopiston opetustarjonta, osallistujakiintiöt sekä hakeminen opintoihin sivulta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu.

 
Esitietovaatimukset 

KVK:ssa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2, (Intermédiaire 2, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. 3 - 5 vuotta koulussa).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Materiaali jaetaan lukukauden alussa järjestettävässä kurssikokoontumisessa tai sen saa pyynnöstä kurssille ilmoittautumisen jälkeen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Itseopiskelukurssi

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi arvostellaan "hyväksytty"/"hylätty".

 
Vastuuhenkilö 

Cecile Rousselet-Karinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Réunion d´information : 25.01.2019, 13 – 14

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: cecile.rousselet-karinen@oulu.fi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tekstiymmärtäminen, itseopiskelukurssi, KEVÄT 2021  Opintojakso  Cécile Rousselet-Karinen  29.01.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: