Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
904027Y Intermédiaire II, 5 op 
Tunniste 904027Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Intermédiaire II  Lyhenne Intermédiaire I 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8008 Kieliopinnot, ranska 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1

 
Asema 

Ks. oman tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaasta.

 
Lähtötasovaatimus 

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäopinnoissa (KVK) hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1) tai vastaavat tiedot (esim. 3 - 5 vuotta koulussa).

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

ranska / englanti

 
Ajoitus 

Järjestetään kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 
  • Opiskelija osaa esittää pyyntöä kohteliaasti ja kuvailla omia tavoitteitaan sekä haaveitaan.
  • Hän osaa ilmaista tarpeensa ja esittää toivomuksensa.
  • Opiskelija osaa tehdä vertailuja eri elinympäristöjen välillä.
  • Opiskelija selviytyy yksinkertaisissa työ- ja opiskelutilanteissa.
  • Opiskelija osaa antaa neuvoja ja ratkaisuja.
  • Hän ymmärtää kokonaisuuden helposta tekstistä.
  • Opiskelija ymmärtää normaalitempoisesta puheesta juonen ja joitakin yksityiskohtia, vaikka aihe ei ole tuttu.
  • Hän osaa perustella ja selittää lyhyesti mielipiteensä sekä kirjoittaa tekstiä tutuista aiheista.
  • Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja ranskankielisten maiden kulttuurien välillä.
 
Sisältö 

Aihepiirejä ovat mm. ranskalaiset ja heidän elämäntapansa, terveys, työelämä. Rakenteista esiin tulevat mm. Relatiivipronominit, konditionaalin preesens, komparatiivi, subjunktiivin preesens.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden lisäksi myös Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat tähän ristiinopiskeluun kuuluvaan opintojaksoon osallistua. Katso OAMK-opiskelijoille suunnattu yliopiston opetustarjonta, osallistujakiintiöt sekä hakeminen opintoihin sivulta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu.

 

 
Esitietovaatimukset 

Ks. edellä lähtötasovaatimus.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on jatkoa Y904026 ranskan jatkokurssi 1:lle  (Intermédiaire 1).

 
Oppimateriaali 

Oppikirja ja tehtäväkirja ( Méthode et cahier d´exercice ) "Edito2, niv. A2", Éditions Didier (Unités 1,2,3,4,5,6).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden tekeminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".

 
Vastuuhenkilö 

Cecile Rousselet-Karinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: cecile.rousselet-karinen[at]oulu.fi.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ranskan jatkokurssi 2, KEVÄT 2021  Opintojakso  Cécile Rousselet-Karinen  11.01.21 -26.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: