Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
904026Y Intermédiaire I, 5 op 
Tunniste 904026Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Intermédiaire I  Lyhenne Intermédiaire I 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8008 Kieliopinnot, ranska 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.

 
Asema 

Ks. oman tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaasta.

 
Lähtötasovaatimus 

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäopinnoissa (KVK) hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa).

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

ranska / englanti / suomi

 
Ajoitus 

Järjestetään syyslukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 
  • Kurssin käytyään opiskelija osaa ilmaista mielipiteensä ja tunteensa yksinkertaisesti.
  • Opiskelija osaa kuvailla henkilöitä, jokapäiväisiä asioita ja tapahtumia.
  • Opiskelija selviytyy lyhyissä keskusteluissa ja osaa kertoa tulevista tapahtumista.
  • Opiskelija osaa kuvata omia kokemuksiaan.
  • Hän ymmärtää normaalitempoisesta puheesta juonen ja joitakin yksityiskohtia, kun aihe on tuttu.
  • Opiskelija havaitsee jonkinlaisia eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja ranskankielisten maiden kulttuurien välillä.
 
Sisältö 

Aihepiirejä ovat mm. ehdotuksen hyväksyminen ja siitä kieltäytyminen, neuvojen antaminen, mielipiteen ilmaiseminen, omasta elämäntilanteesta, vapaa-ajasta ja lomanvietosta kertominen, säästä puhuminen, suunnitelmista kertominen.

Rakenteista esiin tulevat mm. apuverbit (pouvoir, vouloir, savoir), persoonapronominit, passé-composén ja imperfektin käyttö, lähifutuuri ja ns yksinkertainen futuuri (le futur simple).

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden lisäksi myös Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat tähän ristiinopiskeluun kuuluvaan opintojaksoon osallistua. Katso OAMK-opiskelijoille suunnattu yliopiston opetustarjonta, osallistujakiintiöt sekä hakeminen opintoihin sivulta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu.

 
Esitietovaatimukset 

KVK:ssa hyvin suoritettu alkeiskurssi II tai vastaavat taidot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Oppikirja ja tehtäväkirja ( Méthode et cahier d´exercice ) ”Édito 1, niv.1. A1, Éditions Didier (Unités 9,10,11,12).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden tekeminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".

 
Vastuuhenkilö 

Cecile Rousselet-Karinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: cecile.rousselet-karinen [at]oulu.fi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ranskan jatkokurssi 1, syksy 2020  Opintojakso  Cécile Rousselet-Karinen  14.09.20 -16.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: