Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
904017Y Ranskan alkeiskurssi II, 5 op 
Tunniste 904017Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Ranskan alkeiskurssi II  Lyhenne RanskaAlkKur II 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8008 Kieliopinnot, ranska 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2

 
Asema 

Ks. oman tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaasta.

 
Lähtötasovaatimus 

KVK:ssa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim.korkeintaan 1 vuosi koulussa).

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi / ranska / englanti

 
Ajoitus 

Järjestetään kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään

  • opiskelija osaa kertoa omasta elinympäristöstä tarkemmin.
  • Opiskelija osaa kertoa menneistä tapahtumista.
  • Opiskelija osaa toimia jokapäiväisissä asiointitilanteissa ja keskustella lyhyesti.
  • Opiskelija ymmärtää yksittäisiä kohtia normaalitempoisesta puheesta, kun aihe on tuttu.
  • Opiskelija tuntee perusasioita ranskankielisistä maista ja osaa sopia arkisista asioista.
 
Sisältö 

Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti).

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden lisäksi myös Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat tähän ristiinopiskeluun kuuluvaan opintojaksoon osallistua. Katso OAMK-opiskelijoille suunnattu yliopiston opetustarjonta, osallistujakiintiöt sekä hakeminen opintoihin sivulta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu.

 
Esitietovaatimukset 

KVK:ssa hyvin suoritettu ranskan alkeiskurssi, osa 1 tai vastaavat tiedot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on jatkoa Y904016 ranskan alkeiskurssi 1:lle (Débutants 1).

 
Oppimateriaali 

Oppikirja ja tehtäväkirja ( Méthode et cahier d´exercice "Edito 1, niv. A1", Éditions Didier (Unités 5,6,7,8).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskenteleminen sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden tekeminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".

 
Vastuuhenkilö 

Cécile Rousselet-Karinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen WebOodin tai Tuudon kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: cecile.rousselet-karinen@oulu.fi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ranskan alkeiskurssi II, KEVÄT 2021  Opintojakso  Cécile Rousselet-Karinen  11.01.21 -26.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: