Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
904016Y Ranskan alkeiskurssi I, 5 op 
Tunniste 904016Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Ranskan alkeiskurssi I  Lyhenne RanskanAlkKur I 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8008 Kieliopinnot, ranska 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

 
Asema 

Ks. oman tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaasta.

 
Lähtötasovaatimus 

Ei vaadita edeltäviä opintoja.
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin ranskaa lukeneet. Jos sinulla on aikaisempia hajanaisia opintoja (es. 1-2 kurssia lukiossa) tai jopa enemmän, ota sopivan ryhmän/tason löytämiseksi yhteys opettajaan Cecile.Rousselet-Karinen@oulu.fi

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi / ranska / englanti

 
Ajoitus 

Syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään

  • opiskelija osaa kertoa itsestään ja viestiä yksinkertaisesti jokapäiväisissä tilanteissa.
  • Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia kysymyksiä ja antaa lyhyitä vastauksia.
  • Opiskelija osa tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
  • Opiskelija osaa pyytää toistamaan ja hidastamaan puhetta.
  • Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta jokapäiväisistä asiosta tutuissa ja ennakoitavissa arkitilanteissa.
  • Opiskelija osaa ääntää ymmärrettävästi.
 
Sisältö 

Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin. mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämäärainen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja  itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden lisäksi myös Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat tähän ristiinopiskeluun kuuluvaan opintojaksoon osallistua. Katso OAMK-opiskelijoille suunnattu yliopiston opetustarjonta, osallistujakiintiöt sekä hakeminen opintoihin sivulta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Oppikirja ja tehtäväkirja ( Méthode et cahier d´exercice ) "Edito 1, niv. A1", Editions Didier (Unités 1,2,3,4).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".

 
Vastuuhenkilö 

Cécile Rousselet-Karinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen WebOodin tai Tuudon kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: cecile.rousselet-karinen[at]oulu.fi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ranskan alkeiskurssi I, SYKSY 2020  Opintojakso  Cécile Rousselet-Karinen  14.09.20 -17.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: