Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
904008Y Étudier/ Travailler en France I, 3 op 
Tunniste 904008Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Étudier/ Travailler en France I  Lyhenne Étudier/ Travai 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8008 Kieliopinnot, ranska 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1

 
Asema 

Katso oman tutkinto-ohjelmasi opinto-opas.

 
Lähtötasovaatimus 

Kieli- ja viestintäkoulutuksen hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 3 (Intermédiaire III, Y904037)  tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa).

 
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Ranska

 
Ajoitus 

Järjestetään kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija kehittää niitä kielellisiä valmiuksia ja kommunikaatiotaitoja, joita tarvitaan työpaikalla tai työnhaun yhteydessä ranskankielisessä ympäristössä.

Parantamalla liike-elämän sanavarastoaan sekä ranskankielisen työympäristön ammatillisten käytänteiden tuntemustaan, opiskelija kykenee kommunikoimaan sujuvammin tavallisimmissa liike-elämän tilanteissa.

Opiskelija oppii käyttämään oikeaa liike-elämän terminologiaa, jonka avulla hän kykenee ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti ammattitilanteissa.

Opiskelija oppii ymmärtämään kulttuurieroja ja sopeutumaan niihin, sekä reagoimaan tilanteiden vaatimalla tavalla

 
Sisältö 

Tavallisia tilanteita työelämässä ja arkielämässä (suullinen ja kirjallinen kommunikaatio).

Käsiteltäviä aihepiirejä:

Yhteydenotot: Näin esittelen itseni/puhelinkeskustelun kulku/vierailijan vastaanottaminen

Aikataulut: Ajan varaaminen, varatun ajan vaihtaminen/näin kerron työpäivästäni /työajan suunnittelu ja hallitseminen

Matkailu: Näin hankin tietoja matkakohteesta/turistina matkalla

Hotelli: Hotellin valitseminen/varaaminen//hotellissa asuminen/valituksen tekeminen

Ravintola-ala: Käytänteiden seuraaminen/tilauksen tekeminen/ravintola-alalla työskenteleminen

Kulttuuri: Käytöstavat ja kulttuuri Ranskassa yleensä sekä yrityksessä erityisesti.

Huom. Kommunikatiivinen, toiminnallinen, selkeä ja jäsennelty opiskelumetodi. Monipuolisia kielenymmärtämisen ja kielen- tuottamisen harjoituksia.

                        

 

                         

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus ryhmissä 26 t (4 tuntia viikossa) ja  itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden lisäksi myös Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat tähän ristiinopiskeluun kuuluvaan opintojaksoon osallistua. OAMK-opiskelijoiden osalta kiintiö on vähintään kaksi OAMK-opiskelijaa. 

Katso lisätiedot target=_blank>https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu.

 

 
Esitietovaatimukset 

Kieli- ja viestintäkoulutuksen hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 3 (Intermédiaire III, Y904037)  tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Français.com, Français professionnel » – Niveau intermédiaire, B1, (Livre de l´élève et cahier d´exercices), 3ème édition (Oct.2018), Auteur : J.L. Penfornis,

Livre de l´élève : ISBN : 978-2-09-038687-1

Cahier d´exercice : ISBN : 978-2-09-038685-1

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssin liittyvien kokeiden tekeminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5 tai "hyväksytty"/"hylätty"

 
Vastuuhenkilö 

Cécile Rousselet-Karinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Cécile Rousselet-Karinen, cecile.rousselet-karinen@oulu.fi

Kieli- ja viestintäkoulutus

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Étudier/ Travailler en France 1, KEVÄT 2021  Opintojakso  Cécile Rousselet-Karinen  12.01.21 -25.02.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: