Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
811306A Ohjelmistojen laatu ja testaus, 5 op 
Tunniste 811306A  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Ohjelmistojen laatu ja testaus  Lyhenne Ohjelmistojen l 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Mika Mäntylä 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodilla 2. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on kandiopintojen 2. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
* kuvailla eri näkökulmia ohjelmistojen laatuun ja ohjelmistotestauksen roolin ohjelmistotuotannossa,
* löytää virheitä ohjelmistosta eri ohjelmistotestauksen tekniikoiden avulla,
* kuvailla testitasoja ja testitekniikoita,
* luoda testitapauksia ja suorittaa yksikkötestausta soveltuvilla testaustyökaluilla,
* kuvailla perusteet testivetoisesta ohjelmistokehityksestä ja testiautomaatiosta ja
* määritellä laajuuden ohjelmiston testaus- ja laadunvarmistusprojektille.

 
Sisältö 

1. Miksi testaus ja ohjelmistojen laatu ovat tärkeitä
2. Testaus prosessina
3. Testaus tekniikkana
4. Testien suunnittelu (testaustekniikoiden ja aluetietojen käyttäminen)
5. Testioraakkelit ja testikaattavuus
6. Yksikkötestaus ja TDD

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Itsenäinen työskentely, ryhmätyö, luennot, projekti, vierailuluennnot

 
Kohderyhmä 

Kandidaattivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan, että seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet on saavutettu: Ohjelmistojen mallinnus ja suunnittelu

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Laboratoriaharjoitukset, tentti, opiskelijaprojekti, kysymykset

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Mika Mäntylä

 
Työelämäyhteistyö 

Teollisuusluentoja, mikäli saatavilla

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: