Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
800149P Johdatus LaTeXiin, 2 op 
Tunniste 800149P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus LaTeXiin  Lyhenne Johdatus LaTeXi 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Suomi (englanti tarvittaessa)

 
Ajoitus 

2-3 opiskeluvuosi, ennen Proseminaaria.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija

  • tuntee LaTeXin toimintaperiaatteen
  • osaa muodostaa perusdokumenttipohjan ja muokata sitä omiin tarpeisiin sopivaksi
  • tietää matemaattisen tekstin tuottamisessa tarvittavat peruskomennot
  • osaa käyttää erilaisia ympäristöjä (esim. numeroinnit, kaavaympäristöt)
  • osaa tulkita ja korjata virhetilanteita
  • Pystyy tekemään tutkielmat käyttämällä LaTeXia
 
Sisältö 

LuK- ja Pro gradu -tutkielmat kirjoitetaan pääsääntöisesti LaTeX-ladontaohjelmalla. Tämä kurssi tarjoaa tarvittavat perustiedot ja -taidot LaTeXin käytöstä.

 
Järjestämistapa 

Luennot / harjoitukset (mikroluokka)

 
Toteutustavat 

Lähiopetus

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

1. vuoden matematiikan opinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suoritettava ennen proseminaaria.

Samansisältöinen opintojakson 761115P-03 Fysiikan laboratoriotyöt 1, Johdatus LaTeXiin kanssa ja siitä syystä opintojaksoja 800149P ja 761115P ei molempia voi saada tutkintoon. Myöskään 800149P ei voi sisällyttää FM-tutkintoon, mikäli LuK-tutkinnossa on 761115P.

Opintojakson 761115P-03 suorituksella ei voi saada hyväksilukua Johdatus LaTeXiin kurssille.

 

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl, The Not So Short Introduction to LATEX2ε (http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf)

Kopka, H. and Daly, P. W., Guide to LaTeX (4th Edition), Addison-Wesley Professional, 2003

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustyö.

 
Arviointiasteikko 

Hyv/Hyl

 
Vastuuhenkilö 

Markus Harju

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: