Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
800149P Johdatus LaTeXiin, 2 op 
Tunniste 800149P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus LaTeXiin  Lyhenne Johdatus LaTeXi 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Markus Harju 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Suomi (englanti tarvittaessa)

 
Ajoitus 

2-3 opiskeluvuosi, ennen Proseminaaria.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija

  • tuntee LaTeXin toimintaperiaatteen
  • osaa muodostaa perusdokumenttipohjan ja muokata sitä omiin tarpeisiin sopivaksi
  • tietää matemaattisen tekstin tuottamisessa tarvittavat peruskomennot
  • osaa käyttää erilaisia ympäristöjä (esim. numeroinnit, kaavaympäristöt)
  • osaa tulkita ja korjata virhetilanteita
  • Pystyy tekemään tutkielmat käyttämällä LaTeXia
 
Sisältö 

LuK- ja Pro gradu -tutkielmat kirjoitetaan pääsääntöisesti LaTeX-ladontaohjelmalla. Tämä kurssi tarjoaa tarvittavat perustiedot ja -taidot LaTeXin käytöstä.

 
Järjestämistapa 

Luennot / harjoitukset (mikroluokka)

 
Toteutustavat 

Lähiopetus

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

1. vuoden matematiikan opinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suoritettava ennen proseminaaria.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl, The Not So Short Introduction to LATEX2ε (http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf)

Kopka, H. and Daly, P. W., Guide to LaTeX (4th Edition), Addison-Wesley Professional, 2003

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustyö.

 
Arviointiasteikko 

Hyv/Hyl

 
Vastuuhenkilö 

Markus Harju

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Opintojakso voidaan sisällyttää luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon matematiikka pää- tai sivuainekokonaisuuden minimilaajuuden ylimenevinä opintoina. Kyseisellä opintojaksolla ei siten voi korvata muita matematiikka pää- tai sivuaineena minimilaajuuteen kuuluvia opintojaksoja, vaan voidaan laskea tämän laajuuden lisäksi aineen kokonaislaajuuteen.

Opintojakso voidaan sisällyttää matematiikka opetettavana aineena –kokonaisuuteen 60 op:n minimilaajuuden ylimenevinä opintoina. Kyseisellä opintojaksolla ei siten voi korvata 60 op:n kokonaisuuteen kuuluvia valinnaisia opintojaksoja.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus LaTeXiin (syksy)  Opintojakso  Markus Harju  14.09.18 -12.10.18
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus LaTeXiin (kevät)  Opintojakso  Markus Harju  14.01.19 -11.02.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: