Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
764327A Virtuaaliset mittausympäristöt, 5 op 
Tunniste 764327A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Virtuaaliset mittausympäristöt  Lyhenne Virtuaaliset mi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3260 Biofysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Jämsä, Timo Jaakko 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

5 op, 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 


Suomi (tai englanti, osallistujien mukaan)

 
Ajoitus 

Kandiopinnot, syyslukukausi, 2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää lääketieteen tekniikan ja fysiikan tutkimustyön kannalta tärkeitä mittaus- ja analyysiohjelmistoja

 
Sisältö 

Kurssilla tutustutaan eräisiin mittaus- ja analyysiohjelmistoihin, jotka ovat käytössä paitsi akateemisessa tutkimuksessa myös yritysten tuotekehityksessä, ja niiden ohjelmallisiin kehittimiin (MATLAB, LabView).

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot 12 h, projektityötä 65 h, itsenäistä opiskelua 58 h

 
Kohderyhmä 

Hyvinvointitekniikan ja fysiikan kandidaattiopiskelijat. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ohjelmoinnin perusteet/alkeet tai vastaavat tiedot ja taidot.

 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. Opintojakso voidaan suorittaa myös osana syventäviä opintoja, jolloin kurssikoodi on 764327S.

 
Oppimateriaali 

Luennoitsijan osoittama materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Projektitöiden suorittaminen. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5 tai hylätty. Arvostelu tapahtuu projektitöiden perusteella.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Timo Jämsä

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Virtuaaliset mittausympäristöt  Opintojakso  Jämsä, Timo Jaakko  04.11.20 -09.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: