Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694914A Kandidaatintutkielma, 10 op 
Tunniste 694914A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Kandidaatintutkielma  Lyhenne Kandidaatintutk 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Niina Kunnas 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuosi, 1.-2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kirjoittaa kielitieteellistä tekstiä ja soveltaa jotakin kielitieteellistä lähestymistapaa kandidaatintutkielmassaan.

Tiedonhankintakurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa hakea tieteellistä tietoa,
- osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.

 
Sisältö 

tieteellinen tiedonhaku, tutkimussuunnitelman ja tutkielman tekeminen, tieteellinen kirjoittaminen

Tiedonhankintakurssin sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.

 
Järjestämistapa 

lähiopetus ja itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

johdantoluennot (10 tuntia), kirjaston järjestämä tiedonhakukurssi Tiedonhankintakurssi (suomen kieli) (10 tuntia), seminaarit (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (240 tuntia)

 
Kohderyhmä 

suomen kielen pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

suomen kielen perus- ja aineopinnot 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

verkkomateriaali ja kirjaston verkkomateriaali

Verkko-oppimateriaali: 

target=_blank>http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

tutkimussuunnitelma ja tutkielma

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Niina Kunnas

tiedonhankintakurssi: Seija Kulmala ja Anna-Liisa Kärnä

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kandidaatintutkielma  Opintojakso  10  Niina Kunnas  01.09.20 -18.12.20
ilmoittautumisaika on päättynyt Tiedonhankintakurssi (suomen kieli)  Opintojakso  10  Kulmala, Seija Inkeri,
Kärnä, Anna-Liisa 
14.09.20 -12.10.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: