Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694700P Logopedian peruskurssi, 6 op 
Tunniste 694700P  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Logopedian peruskurssi  Lyhenne Logopedian peru 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1105 Logopedia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kerttu Huttunen 

Kuvaus
Laajuus 

6 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. sl

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään miten logopedia on kehittynyt omaksi tieteenalakseen ja millaisia yhteyksiä logopedialla on muihin tieteenaloihin. Opiskelija tunnistaa logopedian tieteenalan keskeiset tutkimusalueet, osaa käyttää erilaisia logopedisen tiedonhaun menetelmiä ja tunnistaa alan keskeisen kirjallisuuden. Lisäksi hän osaa selittää puheterapeutin toimintakentän sosiaali- ja terveydenhuolloin eri sektoreilla.

 
Sisältö 

Logopedian kehitys omaksi tieteenalakseen, yhteydet muihin tieteisiin, puheterapeutin tehtävät kommunikoinnin häiriöiden ennaltaehkäisyssä, arvioinnissa ja kuntoutuksessa.

Samanaikaisesti suositellaan suoritettavaksi tiedonhankintakurssi.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä 162 t.

 
Kohderyhmä 

Logopedian pääaine- ja sivuaineopiskelijat

 
Oppimateriaali 

Opetusmateriaali ja saatavilla oleva tieteellinen kirjallisuus

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Oppimistehtävät. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Professori, yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: