Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
693405A Kandidatenseminar, 10 op 
Tunniste 693405A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Kandidatenseminar  Lyhenne Kandidatensemin 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1102 Germaaninen filologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

10 ECTS credits/265 Arbeitsstunden

 
Opetuskieli 

Deutsch

 
Ajoitus 

2. -3. Studienjahr, Herbstsemester, Frühjahrssemester, 1.-4. Periode

 
Osaamistavoitteet 

Die Studierenden können eine kleinere wissenschaftliche Arbeit verfassen und präsentieren. Dabei können sie die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens (theoretische Kenntnisse, textanalytische Verfahren, Formen der Präsentation eines wissenschaftlichen Textes) anwenden.

 
Sisältö 

Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens: Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit, Literatursuche und Bibliographieren, Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens, wissenschaftlicher Stil, Zitiertechniken. Verfassen, Präsentation und Diskussion der Kandidatenarbeiten.

 
Järjestämistapa 

Kontaktunterricht

 
Toteutustavat 

42 h Seminar und 223 h Selbststudium

 
Kohderyhmä 

Obligatorisch für alle Hauptfachstudierenden

 
Oppimateriaali 

Theoretisches und methodisches Grundlagenmaterial (s. Ein Leitfaden für schriftliche Arbeiten), themenspezifische Literatur

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Seminarteilnahme, Präsentation und Diskussion der Kandidatenarbeit

 
Arviointiasteikko 

0-5; 0 = nicht bestanden

 
Vastuuhenkilö 

Sandra Reimann, Sabine Grasz

 
Työelämäyhteistyö 

Nein

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kandidatenseminar  Opintojakso  10  Sandra Reimann  12.09.19 -14.05.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: