Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
580211S Kypsyysnäyte, 0 op / 0 ov 
Tunniste 580211S  Voimassaolo 01.08.2003 -
Nimi Kypsyysnäyte  Lyhenne Kypsyysnäyte 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Jämsä, Timo Jaakko 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

0 op

 
Opetuskieli 

Suomi / ruotsi tai englanti

 
Ajoitus 

Suoritetaan Pro gradu -tutkielman yhteydessä ja sen osana.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa tuottaa yleistajuista tekstiä omasta tutkimusalastaan ja viestiä kypsyysnäytteessä käyttämällään kielellä ja näin osoittaa sekä kielen hallinnan että perehtyneisyyden opinnäytteensä alaan.

 
Sisältö 

Tutkielman aihepiirin mukainen.

 
Järjestämistapa 

Kirjallinen tuotos

 
Toteutustavat 

Kirjoitetaan valvotussa koetilanteessa tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta.

Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittamiseen löytyy yliopiston verkko-oppimisympäristöstä sekä yliopiston sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35126.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa, kun pro gradu –tutkielma on annettu tarkastettavaksi ja ohjaaja on antanut luvan kypsyysnäytteen tekemisee

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

580213S Pro gradu –tutkielma / Lääketieteen tekniikka

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy kypsyysnäytteen asiasisällön osalta.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Timo Jämsä

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Mikäli kypsyysnäyte on suoritettu aiemmin alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä, voidaan maisterivaiheen kypsyysnäytteeksi hyväksyä pro gradun suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen tiivistelmä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: