Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
580211A Kypsyysnäyte, 0 op / 0 ov 
Tunniste 580211A  Voimassaolo 01.08.2008 -
Nimi Kypsyysnäyte  Lyhenne Kypsyysnäyte 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Jämsä, Timo Jaakko 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

0 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai ruotsi. Kieli määräytyy koulusivistyskielen perusteella.

 

 
Ajoitus 

Suoritetaan kandidaatin tutkielman yhteydessä ja sen osana.

 
Osaamistavoitteet 

Valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista antaman asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä kielitaidon ja kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

 

 
Sisältö 

Tutkielman aihepiirin mukainen.

 
Järjestämistapa 

Kirjallinen tuotos

 
Toteutustavat 

Kirjoitetaan valvotussa koetilanteessa tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta sillä kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä (suomi, ruotsi).
Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, lääketieteellinen tiedekunta määrittelee kypsyysnäytteen kielen.

Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittamiseen löytyy opintojakson kansiosta yliopiston virtuaalisesta oppimisympäristöstä sekä yliopiston sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35126.

 

 
Kohderyhmä 

Hyvinvointitekniikka TtK-opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 


Kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa, kun kandidaatin tutkielma on annettu tarkastettavaksi ja ohjaaja on antanut luvan kypsyysnäytteen tekemiseen.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

580209A Kandidaatin tutkielma

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään (suomen tai ruotsin kielellä) tutkielman aihepiiristä osoittaakseen hyvää kielitaitoa ja aihepiirin tuntemusta. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön että kieliasun osalta.
Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, lääketieteellinen tiedekunta määrittelee kypsyysnäytteen kielen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Timo Jämsä

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteeksi voidaan hyväksyä kandidaatintutkielman suomen- tai ruotsinkielinen tiivistelmä, mikäli suomen- tai ruotsinkielen taito on osoitettu aiemman korkeakoulututkinnon yhteydessä (ks. Kypsyysnäyte aiemmassa tutkinnossa).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: