Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
555285A Projektinhallinnan peruskurssi, 5 op 
Tunniste 555285A  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Projektinhallinnan peruskurssi  Lyhenne Projektinhallpk 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6310 Tuotantotalous 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tuotantotalouden ala 

Opettajat
Nimi
Kirsi Aaltonen 

Kuvaus
Lähtötasovaatimus 

 

 

 
Laajuus 

5 op.

 
Opetuskieli 

Suomi. Aineistossa voidaan käyttää myös englanninkielistä materiaalia.

 

 
Ajoitus 

Toteutus periodissa 2.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • pystyy selittämään projektinhallinnan keskeiset konseptit ja menetelmät
  • osaa soveltaa projektin hallinnan menetelmiä aikataulun hallintaan ja projektin kriittisen polun laskentaan
  • ymmärtää projektin kustannusten hallintaan liittyvät käsitteet ja osaa soveltaa tuloksenarvo menetelmää ja kolmen pisteen menetelmää projektin kustannusten hallinnassa
  • tunnistaa projektin riskienhallinnan keskeiset tehtävät
 
Sisältö 

Projektitoiminnan määrittely, projektin päämäärä ja tavoitteet, projektin vaiheet ja elinkaaren hallinta, projektin suunnittelu, organisointi ja laajuuden hallinta, aikataulun hallinta, kustannusten hallinta ja tuloksen arvon laskenta, projektin riskien hallinta, projektin sidosryhmien johtaminen, projektiviestintä, projektipäällikön tehtävät, uudet projektitoiminnan muodot

 

 
Järjestämistapa 

Opetus toteutetaan verkko-opetuksena.

 

 
Toteutustavat 

Verkkoluento-opetus 16 h, itsenäistä opiskelua 118h

 

 
Kohderyhmä 

Tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijat ja muissa koulutusohjelmissa tuotantotalouden sivuainekokonaisuutta opiskelevat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on osa tuotantotalouden 25 op kokonaisuutta, johon kuuluu lisäksi555225P Tuotantotalouden peruskurssi, 555242A Tuotekehitys, 555264P Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta ja 555286A Prosessi- ja laatujohtaminen.

 

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali, harjoituskirja, Artto, Martinsuo & Kujala 2006. Projektiliiketoiminta, WSOY

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitustehtävät, harjoituskirja ja tentti. Opintojakson arvosana määräytyy tentin pohjalta ja hyvin suoritetut harjoitustehtävät ja tehtäväkirja voivat vaikuttaa arvosanaa korottavasti. 

 

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

 
Vastuuhenkilö 

Apulaisprofessori Kirsi Aaltonen.

 

 
Työelämäyhteistyö 

Vierailijaluennot teollisuudesta.

 

 
Lisätiedot 

Korvaa kurssit 555280P Projektitoiminnan peruskurssi + 555282A Projektinhallinta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Projektinhallinnan peruskurssi (verkkokurssi, itsenäisesti suoritettava)  Verkkokurssi  Kirsi Aaltonen  01.06.20 -31.08.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Projektinhallinta  Opintojakso  Kirsi Aaltonen  28.10.20 -16.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: