Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
523990A Kandidaatintyö/Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, 8 op 
Tunniste 523990A  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Kandidaatintyö/Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka  Lyhenne Kandidaatintyö/ 
Laajuus8 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Jari Hannu 

Kuvaus
Laajuus 

8

 
Opetuskieli 

Suomi, voidaan kirjoittaa tarvittaessa myös englanniksi.

 
Ajoitus 

Periodit 1-6

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija kykenee asettamaan annetulle työlle tavoitteet. Hän osaa jäsentää aiheen johdonmukaisesti, painottaen ongelmakentän keskeisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa hyödyntää tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija osaa esittää selkeästi suunnittelemansa ja toteuttamansa ratkaisun, perustelemaan tekemänsä valinnat sekä arvioimaan ratkaisun toimivuutta aiheeseen sopivien testaus- ja arviointimenetelmien avulla. Lisäksi hän osaa verrata tuloksia asetettuihin tavoitteisiin. Opiskelija osaa tuottaa moitteetonta, selkeää ja viimeisteltyä tekstiä alan teknisen ja tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjen mukaisesti.

 
Sisältö 

Opiskelija valitsee aiheen yhdessä työn ohjaajan kanssa.

 
Järjestämistapa 

Opintojakso suoritetaan kandidaatinvaiheen opintojen lopussa, tyypillisesti kolmantena opiskeluvuonna.

 
Toteutustavat 

Itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Perus- ja aineopinnot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintosuunnan valmistavan moduulin opintojaksot, Tekniikan viestintä.

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kandidaatintyö ja työhön liittyvä kypsyysnäyte,

 
Arviointiasteikko 

Arvostelu: hyväksytty/hylätty.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Vastuuhenkilö 

Jari Hannu.

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: