Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521467A Digitaalinen kuvankäsittely, 5 op 
Tunniste 521467A  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Digitaalinen kuvankäsittely  Lyhenne Digitaalinen ku 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Heikkilä, Janne Tapani 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Luennot suomeksi, lasku- ja ohjelmointiharjoitukset englanniksi. Kurssin voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

 
Ajoitus 

Kevät, periodi 4.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa digitaalisen kuvankäsittelyn ja kuva-analyysin perusmenetelmien teoreettisen perustan ja tärkeimmät sovelluskohteet,

- osaa soveltaa kurssilla opetettuja paikka- ja taajuustason sekä aallokepohjaisia kuvankäsittelymenetelmiä käytännön ongelmiin kuvan korostuksessa, entistämisessä, kompressoinnissa ja segmentoinnissa.

 
Sisältö 
  1. Johdanto
  2. Digitaalisen kuvan perusteet
  3. Intensiteettimuunnokset ja spatiaalinen suodatus
  4. Kuvankäsittely taajuustasossa
  5. Kuvan entistäminen
  6. Värikuvien käsittely
  7. Aallokkeet ja moniskaalakäsittely
  8. Kuvan pakkaaminen
  9. Morfologinen kuvankäsittely
  10. Kuvan segmentointi
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Luentoja 24  h, laskuharjoituksia 14  h  sekä kuvankäsittelymenetelmien  käytännön toteutukseen perehdyttävät kotitehtävät noin 30 h, loput itsenäistä opiskelua.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat. Opintojakso on tietotekniikan tutkinto-ohjelman opintoja.

 
Esitietovaatimukset 

521141P Ohjelmoinnin alkeet tai vastaavat Python ohjelmointitaidot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei ole.

 
Oppimateriaali 

Gonzalez, R.C., Woods, R.E.: Digital Image Processing, Third Edition, Prentice-Hall, 2008, luvut 1-10. Luento- ja harjoitusmonisteet.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetuilla kotitehtävillä.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

Janne Heikkilä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole.

 
Lisätiedot 

Kurssi on Moodlessa: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=6840

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin avoimen yliopiston verkkosivuston kautta

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Digitaalinen kuvankäsittely  Opintojakso  Heikkilä, Janne Tapani  15.03.21 -05.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: