Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521432A Elektroniikkasuunnittelu I, 5 op 
Tunniste 521432A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Elektroniikkasuunnittelu I  Lyhenne Elektroniikkasu 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Ilkka Nissinen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Kevät, periodi 4.

 
Osaamistavoitteet 

1. osaa kertoa moniasteisten vahvistimien suunnitteluperiaatteista

2. analysoida ja asettaa transistorivahvistimen taajuusvasteen

3. osaa soveltaa takaisinkytkentää vahvistimen ominaisuuksien parantamiseen halutulla tavalla

4. osaa myös analysoida takaisinkytketyn vahvistinasteen stabiilisuuden ja kykenee mitoittamaan vahvistimen stabiiliksi

5. osaa kertoa tehovahvistimien suunnitteluperiaatteista

6. osaa käyttää operaatiovahvistinta laajasti elektroniikan rakennelohkojen toteutuksiin ja osaa ottaa huomioon myös operaatiovahvistimien epäideaalisuuksien asettamat rajoitukset

7. osaa suunnitella matalataajuisia oskillaattoreita ja osaa kertoa RF-taajuisten oskillaattoreiden ja viritettyjen vahvistimien suunnitteluperiaatteista


 
Sisältö 

Transistorivahvistimen taajuusvaste, differentiaalivahvistin, takaisinkytkentä, tehovahvistimet, oskillaattorit ja viritetyt vahvistimet, operaatiovahvistimen epäideaalisuudet, operaatiovahvistimen sovelluksia.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 30 h ja harjoituksia 20 h.

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti sähkötekniikan opiskelijat. Myös muut Oulun yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

 
Esitietovaatimukset 

Elektroniikkasuunnittelun perusteet.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tämä kurssi vaaditaan Analogiatekniikan työt -kurssille osallistumiseen.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste, Oppikirja:  Behzad Razavi, “Microelectronics”, 2nd Edition, ISBN 9781-118-16506-5

John Wiley & Sons 2015

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan välikokeilla (2 kpl) tai loppukokeella.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Ilkka Nissinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Elektroniikkasuunnittelu I  Opintojakso  Jan Nissinen  15.03.21 -10.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: