Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521431A Elektroniikkasuunnittelun perusteet, 5 op 
Tunniste 521431A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Elektroniikkasuunnittelun perusteet  Lyhenne Elektroniikkasu 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Ilkka Nissinen 

Kuvaus
Laajuus 

5

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Kevät, periodi 3

 
Osaamistavoitteet 

1. osaa analysoida ja suunnitella diodiin, operaatiovahvistimeen sekä bipolaari- ja MOS-transistoriin perustuvia elektroniikan rakennelohkoja kuten esim. tasasuuntaajia, tasolukkoja, vahvistimia ja CMOS-logiikkaportteja.

 
Sisältö 

Elektroniikkalaitteen rakenne, signaalien luonteesta, vahvistimiin liittyviä peruskäsitteitä, diodit ja diodipiirit, 1-asteiset BJT- ja MOS-vahvistimet ja niiden biasointi, piensignaalimallinnus ja vahvistimen ac-ominaisuuksien analyysi, digitaalipiirien (painottuen CMOSiin) sisäisiä rakenteita, MOS/CMOS –kytkin, operaatiovahvistin perussovelluksineen.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Kurssiin kuuluu luentoja 30h ja harjoituksia 20h.

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti sähkötekniikan opiskelijat. Myös muut Oulun yliopiston opiskelijat voivat suoritta opintojakson

 
Esitietovaatimukset 

Piiriteoria I.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suositellaan kurssia Puolijohdekomponenttien perusteet.

 

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste, Oppikirja:  Behzad Razavi, “Microelectronics”, 2nd Edition, ISBN 9781-118-16506-5

John Wiley & Sons 2015

 

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan välikokeilla (2 kpl) tai loppukokeella.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Ilkka Nissinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Elektroniikkasuunnittelun perusteet  Opintojakso  Jan Nissinen  07.01.21 -10.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: