Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521404A Digitaalitekniikka 2, 5 op 
Tunniste 521404A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Digitaalitekniikka 2  Lyhenne Digitaaliteknii 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Jukka Lahti 

Kuvaus
Lähtötasovaatimus 

 

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Syksy, periodi 2

 
Osaamistavoitteet 

1. tuntee synkronisten digitaalisten logiikkapiirien perusarkkitehtuurit ja niissä käytettävät rakennelohkot, ja osaa suunnitella monimutkaisia tiedon- ja signaalinkäsittelytoimintoja toteuttavia digitaalisia piirejä.

2. tuntee yleisimmät kombinaatio- ja sekvenssilogiikkaan perustuvat arkkitehtuuritason rakennelohkot, ja osaa niitä käyttäen suunnitella ja toteuttaa monimutkaisia digitaalisia piirejä.

3. tuntee digitaalilogiikan suunnittelumenetelmät, kuten kovonkuvauskielen käytön toiminnan kuvaamiseen, toiminnan varmentamisen simuloinnilla, logiikan toteuttamisen logiikkasynteesiohjelmilla, sekä porttitason mallien toiminnan ja ajoituksen varmennuksen.

 
Sisältö 

1. Digitaalilogiikan komponenttien loogiset ja fyysiset ominaisuudet 2. Digitaalisen piirin suunnitelman kuvaaminen. 3. Kombinaatiologiikan suunnittelu. 4. Sekvenssilogiikan suunnittelu. 5. Digitaaliaritmetiikka. 6. Puolijohdemuistit. 7. Rekisterisiirtotason arkkitehtuurin suunnittelu. 8. Rekisterisiirtotason mallinnus ja synteesi. 9. Ajoituksen suunnittelu. 10. Digitaalisten liityntöjen suunnittelu. 11. Suunnittelun varmennus.

 
Järjestämistapa 

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

 
Toteutustavat 

Luento-opetusta 24h/ harjoituksia 30h/itsenäistä työskentelyä 84.

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti sähkötekniikan ja tietotekniikan opiskelijat. Myös muut Oulun yliopiston opiskelijat voivat suoritta opintojakson

 
Esitietovaatimukset 

Digitaalitekniikka 1

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste sekä luennoilla, harjoituksissa ja Optiman kautta jaettava materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja harjoitustyöllä, tai viikkotehtävillä, jotka sisältävät sekä teoreettisia tai että suunnitteluharjoituksia. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Loppuarvosana määräytyy tenttiarvosanan ja harjoitustyöstä annetun arvosanan keskiarvon perusteella, tai viikkotehtävien arvosanan perusteella. Loppuarvosanassa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1 – 5.

 
Vastuuhenkilö 

Jukka Lahti

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Digitaalitekniikka 2  Opintojakso  Jukka Lahti  02.11.21 -22.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: