Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521337A Digitaaliset suodattimet, 5 op 
Tunniste 521337A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Digitaaliset suodattimet  Lyhenne Digitaaliset su 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Olli Silven 

Kuvaus
Lähtötasovaatimus 

 

 
Laajuus 

5 op.

 
Opetuskieli 

Suomi, mahdollista suorittaa englanniksi.

 
Ajoitus 

Opetusperiodi 3.

 
Osaamistavoitteet 

1. Opiskelija osaa spesifioida ja suunnitella yleisimpiä menetelmiä käyttäen taajuusselektiiviset FIR- ja IIR-suodattimia.

2. Opiskelija osaa ratkaista siirtofunktiona, differenssiyhtälönä tai realisaatiokaaviona esitettyjen digitaalisten FIR ja IIR-suodattimien taajuusvasteet ja pystyy analysoimaan laskostumis- ja kuvastumisilmiöitä suodattimien vasteiden perusteella

3. Opiskelija pystyy selittämään äärelliseen sananpituuteen liittyvien ilmiöiden vaikutukset.

4. Opiskelija pystyy auttavasti käyttämään Matlab-ohjelmiston signaalinkäsittelyyn tarkoitettuja työkaluja ja tulkitsemaan niiden antamia tuloksia.

 
Sisältö 

1. Näytteenottoteoreema, laskostuminen, kuvastuminen ja niiden hallinta analogisella ja digitaalisella suodatuksella, 2. Diskreetti Fourier-muunnos, 3, Z-muunnos ja taajuusvaste, 4. Korrelaatio ja konvoluutio, 5. Digitaalisten suodattimien suunnittelu, 6. FIR-suodattimen suunnittelu ja realisaatiorakenteet, 7. IIR-suodattimen suunnittelu ja realisaatiorakenteet, 8. Äärellisen sananpituuden vaikutukset ja analysointi, 9. Monen näytteistystaajuuden signaalinkäsittely

 
Järjestämistapa 

Etäopetus (Luento-opetus), itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely.

 
Toteutustavat 

Etäluennot ja laskuharjoitukset 50 h. Lisäksi suunnitteluharjoituksissa tutustutaan digitaaliseen signaalinkäsittelyyn Matlab-ohjemiston avulla.Loput itsenäistä opiskelua.

 

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat, tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

031077P Kompleksianalyysi, 031080A Signaalianalyysi.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luento- ja harjoitustyömateriaali. Luentomateriaali on kirjoitettu suomeksi. Oppikirja: Ifeachor, E., Jervis, B.: Digital Signal Processing, A Practical Approach, Second Edition, Prentice Hall, 2002.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso voidaan suorittaa joko viikoittaisilla välikokeilla tai loppukokeella. Lisäksi harjoitustyöt on suoritettava hyväksytysti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

Olli Silven

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Kurssin työtila löytyy Oulun yliopiston Moodle-alustalta moodle.oulu.fi.

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin avoimen yliopiston verkkosivuston kautta

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: