Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521160P Johdatus tekoälyyn, 5 op 
Tunniste 521160P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus tekoälyyn  Lyhenne Johdatus tekoäl 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Riku Hietaniemi 
Olli Silven 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi. Englanninkielistä materiaalia saatavilla.

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi, periodi IV. Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen vuoden aikana.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee auttavasti tunnistamaan ongelman ratkaisemisessa mahdollisesti
soveliaat tekoälytekniikat, osaten erottaa toisistaan haku-, regressio-, luokittelu- ja ryvästysongelmat, pystyen
selittämään ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen käytön, sekä suorituskyvyn mittaamisen menetelmät ja metriikat.

 
Sisältö 
  • Johdatus tekoälyyn
  • Hakumenetelmät
  • Ohjattu oppiminen
  • Regressio
  • Luokittelu
  • Datan esikäsittely
  • Ohjaamaton oppiminen
  • Vahvistusoppiminen
  • Neuroverkot
 
Järjestämistapa 

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena perustutkinto-opiskelijoille. Kurssi on mahdollista suorittaa myös etäopintoina.

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 42h / ryhmätyöskentely 70 h / itsenäinen opiskelu 23 h. Harjoitteet tehdään ryhmätyöskentelynä monialaisissa ryhmissä.

 
Kohderyhmä 

Kaikki kandivaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia. Python-ohjelmointitaidot ovat kuitenkin erittäin suositeltuja.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Kaikki tarvittava materiaali (luentokalvot ja harjoitukset) jaetaan kurssin Moodle-tilassa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opintojakson aikana järjestetään viisi välikoetta, joiden perusteella kurssin arvosana määräytyy. Lisäksi opintojaksoon kuuluu viisi ryhmäharjoitusta, joista vähintään neljä täytyy suorittaa hyväksytysti.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Riku Hietaniemi

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssilla pyritään järjestämään vierailijoiden esityksiä tekoälyn sovelluskohteista.

 
Lisätiedot 

Kurssin oppimisympäristö on Moodlessa moodle.oulu.fi.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus tekoälyyn  Opintojakso  Riku Hietaniemi  15.03.21 -04.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: