Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521109A Sähkömittaustekniikan perusteet, 5 op 
Tunniste 521109A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sähkömittaustekniikan perusteet  Lyhenne SähkMittTeknPer 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Juha Saarela 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 136h

 
Opetuskieli 

Kurssi luennoidaan suomeksi. Laboratoriotöitä ohjaava assistentti voi olla suomen- tai englanninkielinen.

 
Ajoitus 

Periodit 1-2.

 
Osaamistavoitteet 

1. osaa tehdä perusmittaukset yleismittareilla,

2. osaa tehdä perusmittaukset oskilloskoopeilla,

3. osaa käyttää signaali- ja funktiogeneraattoreita,

4. osaa arvioida mittauksien arvoja ja tehdä virhearvion.

 
Sisältö 

Sähkösuureiden peruskäsitteet, mittayksiköt ja mittanormaalit, virheanalyysi, tavallisimmat analogiset ja digitaaliset mittausmenetelmät ja -laitteet sekä sähköturvallisuus.

 
Järjestämistapa 

Kurssi järjestetään lähiopetuksena.

 
Toteutustavat 

Luentoja 20 h, laboratoriotöitä 16 h ja itsenäistä työsentelyä 100 h.

 
Kohderyhmä 

Kurssi on pakollinen sähkö-, tieto- ja hyvinvointitekniikan koulutusohjelmien opiskelijoille. Kurssille voivat osallistua myös muut Oulun yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Kurssi ei vaadi esitietoja.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei.

 
Oppimateriaali 

Kurssimateriaali Moodlesta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetuilla laboratoriotöillä.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Saarela

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Sähkömittaustekniikan perusteet  Opintojakso  Juha Saarela  08.09.20 -18.11.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: