Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521040A 3D-virtuaaliympäristöt ja sovellukset, 5 op 
Tunniste 521040A  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi 3D-virtuaaliympäristöt ja sovellukset  Lyhenne 3D-virtuaaliymp 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Matti Pouke 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Pääasiallinen opetuskieli on suomi. Kurssin voi suorittaa tarvittaessa englanniksi.

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella periodilla IV. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuuaan opiskelija:Opintojakson suoritettuuaan opiskelija:

  • Osaa itsenäisesti kehittää interaktiota sisältäviä 3D sovelluksia nykyaikaisia pelimoottorialustoja hyödyntäen
  • Osaa tuottaa pelimoottorikelpoisia 3D-objekteja low-polygon mallinnusperiaatetta hyödyntäen.
  • Osaa tuottaa pelimoottorikelpoisia materiaaleja Physically Based Rendering työtavan mukaisesti
  • Ymmärtää periaatteet siitä kuinka suunnitella sovelluksia eri alustoille (mobiili, desktop, VR)
 
Sisältö 

Pelimoottoreiden arkkitehtuuri, 3D grafiikan perusteet, 3D mallinnus ja animaatio, teksturointi ja materiaalit, audio, interaktio, multiplayer, pelitekoäly, profilointi, virtuaalitodellisuus.

 
Järjestämistapa 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, laboratorioharjoituksista sekä ryhmänä toteutettavasta harjoitustyöstä.

 
Toteutustavat 

Kurssi koostuu luennoista (20h), laboratorioharjoituksista (16h), pakollisesta, erikseen palautettavasta harjoitustyöstä (60h), itsenäisestä opiskelusta (35h), sekä loppuseminaarista (4h)

 
Kohderyhmä 

Opintojakso on suunnattu soveltavan tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille mutta se voi olla hyödyllinen myös tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille sekä niille jotka käyvät VR ja XR opintoja.

 
Esitietovaatimukset 

Ei pakollisia esitietovaatimuksia. Ohjelmointikokemuksesta on hyötyä.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Online-materiaali jota jaetaan kurssin aikana.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin arviointi perustuu palautettavaan sekä seminaarissa esiteltävään harjoitustyöhön (inteaktiivinen 3D-sovellus sekä siihen liittyvä kevyt dokumentaatio). Sovelluksen arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen (1-5).

 
Vastuuhenkilö 

Matti Pouke

 
Työelämäyhteistyö 

Mahdollisuuden mukaan yksi tai useampi vieraileva luento paikallisen teollisuuden edustajilta. Luento voi liittyä esimerkiksi vierailijan erityisosaamiseen tai yrityksen osaamistarpeisiin.

 
Lisätiedot 

Käytössä Google Glassroom.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut 3D virtuaaliympäristöt ja sovellukset  Opintojakso  Matti Pouke  16.03.21 -05.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: